Ga naar de inhoud

Over de Staat van de Uitvoering

De Staat van de Uitvoering monitort de stand van zaken van de beleidsuitvoering. In de hele keten van politiek, beleid en uitvoering streven we naar focus op goede, toegankelijke dienstverlening en beleidsimpact. Dat stelt hoge eisen aan de organisaties. Het vraagt om een open organisatiecultuur, wendbaarheid, passende governance en adequate informatievoorziening. 

Al deze elementen zijn onderdeel van de studie rondom de Staat van de Uitvoering:

Uitvoeringspraktijk

De uitvoeringspraktijk bestaat uit de politiek, beleid en dienstverlening. Zij vormen samen een driehoek

Randvoorwaarden

  • Passende governance en informatievoorziening
  • Passende organisatiecultuur en wendbare organisatie

Beleidsimpact

Goede en toegankelijke dienstverlening

Organisatie Staat van de Uitvoering

‘De dienstverlening van de overheid moet veel hoger op de agenda.’ Zo luidt de eerste zin van de brief waarin minister Koolmees (SZW) op 5 maart 2021 de Staat van de Uitvoering aankondigt aan de Tweede Kamer. De aanleiding ligt onder meer in incidenten waardoor de relatie van de burger met de overheid onder druk is komen te staan, zoals het overheidshandelen bij de kinderopvangtoeslag.

De Staat van de Uitvoering wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van BZK. Het is een deelproject van Werk aan Uitvoering. Dit programma werkt aan betere aansluiting van de publieke dienstverlening op de behoeften van burgers en ondernemers. De coördinatie van de Staat van de Uitvoering is in handen van ICTU, de onafhankelijke advies- en projectenorganisatie van de overheid.

Binnen de Staat van de Uitvoering vinden tientallen onderzoeken plaats. Hiervoor hebben we verschillende onderzoeksbureaus geselecteerd. Daarnaast baseren we de Staat van de Uitvoering op een flink aantal analyses van gerenommeerde wetenschappers.

Alle resultaten die voortkomen uit de onderzoeken worden in een rapportage aan de Tweede Kamer samengevat. De inzichten worden gecombineerd met een duiding door directeuren van publieke dienstverleners.