Ga naar de inhoud

Onderzoek naar uitvoerings­organisaties

Nederland kent ruim 200 uitvoeringsorganisaties. Elk met een eigen unieke publieke taak die varieert van examinering tot registraties. En van inspectie en toezicht tot uitkering en inning. Taken die burgers en bedrijven vaak direct raken. In de eerste Staat van de Uitvoering nemen we 38 van deze zelfstandige bestuursorganen, agentschappen en diensten onder de loep.

Rapportages van uitvoeringsorganisaties

Voor de Staat van de Uitvoering putten we uit documenten van de uitvoeringsorganisaties zelf. De meeste organisaties in de uitvoeringspraktijk publiceren in 2022 een zogenaamde Stand van de Uitvoering. Daarin delen ze dilemma’s waar professionals in de uitvoering mee worstelen. De organisaties die nog niet zo’n knelpuntenrapport opleveren, gaat het onderzoeksteam bevragen.

Onderzoeken Staat van de Uitvoering

Daarnaast wordt de Staat van de Uitvoering gebaseerd op analyses van onafhankelijke onderzoeksbureaus en wetenschappers. Hieronder vindt u een overzicht van die onderzoeken per thema. De Staat van de Uitvoering vormt een groeimodel. Het vergt meerdere jaren om een compleet beeld van de uitvoering te krijgen. Elk jaar wordt opnieuw bekeken welke onderzoeken nodig zijn.

Met de Staat van de Uitvoering willen we:

  • Knelpunten blootleggen rondom uitvoeringsorganisaties
  • Een trendmatig beeld binnen de uitvoeringspraktijk schetsen
  • Leren, delen en reflecteren

De inzichten en resultaten uit al deze analyses delen we met betrokkenen. We gaan erover in gesprek met politiek, beleid en uitvoering. Zo zetten we samen stappen naar een beter presterende overheid.

Thema’s

Vier thema’s liggen ten grondslag aan de verschillende onderzoeken binnen de Staat van de Uitvoering. Aan de hand van deze thema’s worden oplossingen en actiepunten vormgegeven.