Ga naar de inhoud
In de Staat van de Uitvoering nemen we jaarlijks knelpunten in de uitvoeringspraktijk onder de loep en werken we samen aan oplossingen.

De Staat van de Uitvoering

Van beleid tot balie. Van staat tot straat. De hele keten van politiek, beleid en uitvoering werkt samen aan goede en toegankelijke overheidsdienstverlening. Maar soms gaan er dingen verkeerd. En dat merk je dan in de uitvoering. Met de Staat van de Uitvoering kijken we kritisch naar de uitvoeringspraktijk van de overheid.

Het is een jaarlijks terugkerende rapportage voor de Tweede Kamer. Bedoeld om sluimerende problematiek bloot te leggen, goede voorbeelden te signaleren en een trendmatig beeld te schetsen. Politiek, beleid en uitvoering gaan hierover samen in gesprek. Zo draagt de Staat van de Uitvoering bij aan betere prestaties van publieke dienstverleners. 

Inzichten uit de Staat

Voor de eerste Staat van de Uitvoering (SvdU of Staat) brengen we 38 uitvoeringsorganisaties nader in beeld. Organisaties die veel en intensief contact hebben met burgers en ondernemers. Denk aan de Belastingdienst, de Dienst Uitvoering Onderwijs en het UWV.

Daarnaast vergaren we kennis met wetenschappelijk onderzoek binnen vier thema’s. Over onderwerpen als organisatiecultuur, burgertevredenheid, maatwerk en innovatie.

De belangrijkste inzichten uit deze onderzoeken en organisaties krijgen een plek in de Staat van de Uitvoering. Het resultaat is een rijksbreed en trendmatig beeld dat de basis vormt voor een trialoog tussen politiek, beleid en uitvoering. Al tijdens de totstandkoming van de publicatie zijn gesprekken gestart met alle betrokken partijen om te reflecteren, leren en innoveren.

Lees meer over de thema’s

Mijlpalen in totstandkoming

In aanloop naar de publicatie van de Staat vinden regelmatig reflectiesessies plaats met uitvoerders en beleidsmakers. Op basis van die informatie beslissen bestuurders in duidingssessies over de inhoud van de publicatie. En er zijn nog enkele mijlpalen in de totstandkoming van de jaarlijkse Staat van de Uitvoering. 

Lees meer over de totstandkoming

Inzichten per organisatie

Wat zijn knelpunten en dilemma’s waar professionals in de uitvoering mee worstelen? Alle publieke dienstverleners zijn gevraagd jaarlijks een rapportage te delen met die informatie.
De belangrijkste inzichten uit die ‘Standen van de Uitvoering’ krijgen een plek in de Staat van de Uitvoering.

Lees meer over Standen van de Uitvoering

Nieuws

 • 18 november 2022
  Dienst­verlening en beleids­impact

  Onderzoek onder de loep – NSOB

  ‘Computer says no…’ De populaire sketch van Little Brittain legt onder een vergrootglas wat er gebeurt als organisaties geen maatwerk toepassen. Maar wat zijn de dilemma’s en dynamieken als maatwerk juist standaard zou zijn voor uitvoeringsorganisaties?

 • Sfeerfoto bij artikel over loket voor maatwerk
  21 oktober 2022

  Een loket voor maatwerk

  Ja, de overheid laat soms steken vallen, maar er gaat ook veel goed in de publieke dienstverlening. De Staat van de Uitvoering deelt met regelmaat ‘good practices’. Laat je inspireren! Bijvoorbeeld door de ‘maatwerkplaats’ van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

 • 14 oktober 2022

  De staat van de Staat (week 41)

  In de ‘staat van de Staat’ geven we een korte terug- én vooruitblik op wat er speelt rond de Staat van de Uitvoering. In deze wekelijkse update praten we je helemaal bij over nieuwtjes op de website en andere belangrijke mijlpalen.

Agenda