Ga naar de inhoud

De Staat van de Uitvoering is een periodieke publicatie om knelpunten in de uitvoeringspraktijk te analyseren en oplossingen te vinden.

Complexiteit grootste knelpunt bij publieke dienstverlening

Met de Staat van de Uitvoering kijken we kritisch naar de uitvoeringspraktijk van de overheid. In deze periodieke rapportage voor de Tweede Kamer leggen we sluimerende problematiek bloot, signaleren we goede voorbeelden en schetsen we een trendmatig beeld. Politiek, beleid en uitvoering zijn samen in gesprek over hoe de publieke dienstverlening beter kan.

De eerste Staat van de Uitvoering laat zien dat er redenen zijn voor ernstige zorgen over de toekomstbestendigheid van de dienstverlening. En dat heeft vooral te maken met de toegenomen complexiteit; in wet- en regelgeving, in processen, in de stapeling van beleid en meer. In de Staat doen we vijf oproepen om de complexiteit voor burgers en ondernemers te verminderen.

Rode draad uit Standen van de Uitvoering

Voor de Staat van de Uitvoering zijn tientallen uitvoeringsorganisaties onder de loep genomen. Zij publiceerden allemaal een Stand van de Uitvoering of knelpuntenrapport. De rode draad daaruit is samengevat in vijf knelpunten.

LEES MEER

Trendmatig beeld uit onderzoeken

De Staat is ook gebaseerd op analyses van onafhankelijke onderzoeksbureaus en wetenschappers. In een groot aantal bijeenkomsten hebben publieke dienstverleners en beleidsmakers gereflecteerd op de resultaten. Daaruit volgt een duidelijk trendmatig beeld.

LEES MEER

Nieuws

  • 9 mei 2023

    Paul ’t Hart reageert op de Staat – In alle Staten

    Hoogleraar Paul ’t Hart ventileert zijn mening over de Staat van de Uitvoering in deze editie van ‘In alle Staten’. Een ‘pittig statement’ over de relatie tussen uitvoering en beleid. En een oproep voor mede-eigenaarschap aan alle betrokken partijen: politiek, beleid en uitvoering.

  • 20 april 2023

    Factsheet: Hoe Nederland werkelijk presteert op het vlak van digitalisering

    Wanneer je kijkt naar internationale ranglijsten scoort Nederlands hoog als het gaat om digitalisering. Maar een goede ranking op dat soort lijstjes zegt lang niet alles. Dat blijkt uit een factsheet die het Rathenau Instituut heeft gepubliceerd. Die laat onder meer zien dat Nederland gebruikers maar weinig betrekt bij de ontwikkeling van digitale publieke diensten.

Agenda