Ga naar de inhoud
Staat van de Uitvoering

De Staat van de Uitvoering is een periodieke publicatie om knelpunten in de uitvoeringspraktijk te analyseren en oplossingen te vinden.

Complexiteit grootste knelpunt bij publieke dienstverlening

Met de Staat van de Uitvoering kijken we kritisch naar de uitvoeringspraktijk van de overheid. In deze periodieke rapportage voor de Tweede Kamer leggen we sluimerende problematiek bloot, signaleren we goede voorbeelden en schetsen we een trendmatig beeld. Politiek, beleid en uitvoering zijn samen in gesprek over hoe de publieke dienstverlening beter kan.

De eerste Staat van de Uitvoering laat zien dat er redenen zijn voor ernstige zorgen over de toekomstbestendigheid van de dienstverlening. En dat heeft vooral te maken met de toegenomen complexiteit; in wet- en regelgeving, in processen, in de stapeling van beleid en meer. In de Staat doen we vijf oproepen om de complexiteit voor burgers en ondernemers te verminderen.

Rode draad uit Standen van de Uitvoering

Voor de Staat van de Uitvoering zijn tientallen uitvoeringsorganisaties onder de loep genomen. Zij publiceerden allemaal een Stand van de Uitvoering of knelpuntenrapport. De rode draad daaruit is samengevat in vijf knelpunten.

Lees meer

Trendmatig beeld uit onderzoeken

De Staat is ook gebaseerd op analyses van onafhankelijke onderzoeksbureaus en wetenschappers. In een groot aantal bijeenkomsten hebben publieke dienstverleners en beleidsmakers gereflecteerd op de resultaten. Daaruit volgt een duidelijk trendmatig beeld.

Lees meer

Inspiratie uit het buitenland

Op 22 juni is de Staat Special 2023 gepresenteerd tijdens de Dag van de Publieke Dienstverlening. Deze thema-uitgave van de Staat van de Uitvoering laat goede voorbeelden het buitenland zien ter inspiratie en verbetering van de Nederlandse uitvoeringspraktijk.

Lees meer

Activiteiten en hoogtepunten

Wanneer bracht de Staat van de Uitvoering welke publicatie uit? Wanneer zijn sessies gepland om mee te denken over de toekomst van de publieke dienstverlening? We hebben alle hoogtepunten en activiteiten van de Staat van de Uitvoering op een rij in de tijd gezet.

Ga naar tijdlijn

Nieuws