Ga naar de inhoud

De Staat van de Uitvoering is een jaarlijkse publicatie om knelpunten in de uitvoeringspraktijk te analyseren en oplossingen te vinden.

Over de Staat van de Uitvoering

Van beleid tot balie. Van staat tot straat. De hele keten van politiek, beleid en uitvoering werkt samen aan goede en toegankelijke overheidsdienstverlening. Maar soms gaan er dingen verkeerd. En dat merk je dan in de uitvoering. 

Met de Staat van de Uitvoering kijken we kritisch naar de uitvoeringspraktijk van de overheid. Het is een jaarlijks terugkerende rapportage voor de Tweede Kamer. Bedoeld om sluimerende problematiek bloot te leggen, goede voorbeelden te signaleren en een trendmatig beeld te schetsen. Politiek, beleid en uitvoering gaan hierover samen in gesprek. Zo draagt de Staat van de Uitvoering bij aan betere prestaties van publieke dienstverleners. 

De eerste publicatie komt online in het najaar van 2022. Via deze website blijft u op de hoogte van de totstandkoming, de onderzoeken en de activiteiten rondom de Staat van de Uitvoering.

Wat we doen

Voor de eerste Staat van de Uitvoering brengen we 38 uitvoeringsorganisaties nader in beeld. Organisaties die veel en intensief contact hebben met burgers en ondernemers. Denk bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, de Dienst Uitvoering Onderwijs en het UWV.

Daarnaast vergaren we kennis met wetenschappelijk onderzoek. Over zaken als organisatiecultuur, burgertevredenheid, maatwerk en innovatie. Vaak ook beschouwd vanuit internationaal perspectief.

Het resultaat is een rijksbreed en trendmatig beeld dat de basis vormt voor een gesprek tussen politiek, beleid en uitvoering. Al tijdens de totstandkoming van de publicatie gaan we in gesprek met alle betrokken partijen om te reflecteren, leren en innoveren.

Lees meer over wat we doen >

Agenda

Op dit moment zijn er geen aankomende evenementen gepland.