Ga naar de inhoud
Staat van de Uitvoering

Rode draad uit de Standen van de Uitvoering

In de eerste Staat van de Uitvoering zijn 38 uitvoeringsorganisaties onderzocht. Elk van deze organisaties heeft een zogenaamde Stand van de Uitvoering of knelpuntenanalyse opgesteld. Daarin delen organisaties de dilemma’s waar zij als professionals in de uitvoering mee worstelen. In de Staat van de Uitvoering is de rode draad uit al die Standen gehaald.

De belangrijkste knelpunten

De complexiteit van wet- en regelgeving en de stapeling van nieuw beleid vormen het grootste probleem voor de publieke dienstverlening. De onderbouwing daarvan wordt in de Staat van de Uitvoering enerzijds gegeven aan de hand van tientallen onderzoeken. Daarnaast zijn er de Standen van de Uitvoering die als input hebben gediend. Dit is de top 5 van knelpunten uit die Standen van de Uitvoering.

1

De complexiteit van wet- en regelgeving: uitvoerders, burgers en ondernemers begrijpen het niet meer, uitvoerbaarheid speelt een beperkte rol bij het formuleren van beleid.

2

De complexiteit van steeds nieuw beleid, met torenhoge ambities en beperkte (extra) middelen: hierdoor staan publieke dienstverleners onder druk.

3

De informatievoorziening is niet op orde: IT-systemen zijn verouderd, gegevensuitwisseling is onvoldoende om burgers en ondernemers goed te helpen.

4

De spanning tussen een gestandaardiseerde aanpak en maatwerk in de uitvoering van het beleid; burgers en ondernemers gaan nu ook maatwerk verwachten waar dit niet altijd kan.

5

De verdeling van schaarste: er is een onmogelijke wervingsinspanning als gevolg van vergrijsde organisaties, veel vraag naar schaarse beroepen en structurele krapte op de arbeidsmarkt.

Lees deel 2 van de Staat van de Uitvoering voor een toelichting met concrete voorbeelden van uitvoeringsorganisaties

Download eindpublicatie