Ga naar de inhoud

Standen van de Uitvoering

Nederland kent ruim 200 uitvoeringsorganisaties. Elk met een eigen unieke publieke taak; van examinering tot registraties en van inspectie en toezicht tot uitkering en inning. Taken die burgers en bedrijven vaak direct raken. Uitvoeringsorganisaties stellen jaarlijks een zogenaamde Stand van de Uitvoering op, waarin ze de dilemma’s schetsen waar zij als professionals in de uitvoering mee worstelen.

Onderzoeken per uitvoeringsorganisatie

In de eerste Staat van de Uitvoering hebben we de Standen van 38 uitvoeringsorganisaties onderzocht. Het zijn de publieke dienstverleners die het meest intensief contact hebben met burgers en ondernemers: zelfstandige bestuursorganen, agentschappen en diensten. Op basis van de Standen van de Uitvoering heeft het onderzoeksteam van de Staat een rode draad beschreven.

Overzicht Standen van de Uitvoering

In onderstaand overzicht vind je alle tot nu toe gepubliceerde Standen van de uitvoering. Ook als die buiten de scope van de Staat vallen.

Overzicht Standen van de Uitvoering 2022