Ga naar de inhoud

Onderzoeken Staat van de Uitvoering

Internationaal benchmark­onderzoek naar prestaties publieke sector
februari 2023

Internationaal benchmark­onderzoek naar prestaties publieke sector

Hoe presteert de Nederlandse publieke sector? En op welke terreinen kunnen we leren van andere landen? Je leest het in het rapport van een internationaal benchmarkonderzoek naar prestaties van de publieke sector.
Thema
Dienst­verlening en beleids­impact
Onderzoeks­instantie
BZK, EIPA
Financiële sturing van uitvoerings­organisaties
Juni 2022

Financiële sturing van uitvoerings­organisaties

Ondersteunt de wijze van bekostiging van uitvoeringsorganisaties de slagkracht, effectiviteit en efficiency? Welke verbeteringen zijn wenselijk? Een analyse van de productie, rol van investeringen en financiering van de productiecapaciteit. 
Thema
Organisatie­cultuur en wendbaar­heid
Onderzoeks­instantie
Radboud Universiteit
Vernieuwing in de uitvoering
Juni 2022

Vernieuwing in de uitvoering

Hoe komt vernieuwing in de uitvoering tot stand? Medewerkers en bestuurders van uitvoeringsorganisaties geven samen antwoord op kritieke vragen over waar het in hun organisaties knelt als het gaat om hun innovatiekracht. 
Thema
Organisatie­cultuur en wendbaar­heid
Onderzoeks­instantie
Haagse Beek Organisatieadvies
Onderzoek burger­perspectief op uitvoering
Juli 2022

Onderzoek burger­perspectief op uitvoering

Hoe oordelen burgers over de uitvoering en welke factoren beïnvloeden hun oordeel? Deze studie bundelt bestaand burgeronderzoek (klantenonderzoek) van de afgelopen vijf jaar hierover. 
Thema
Dienst­verlening en beleids­impact
Onderzoeks­instantie
TIAS, Tilburg University
Overzicht & ondergrens: digitale overheid in kort bestek
Juli 2022

Overzicht & ondergrens: digitale overheid in kort bestek

Een essay over de veranderingen die automatische besluitvorming, gegevensuitwisseling en data-analyse met zich meebrengen in de samenleving.
Thema
Dienst­verlening en beleids­impact
Onderzoeks­instantie
Stichting Kafkabrigade
Digitale kooi en stelsel­kwaliteiten
September 2022

Digitale kooi en stelsel­kwaliteiten

 Een onderzoek naar de wijze waarop burgers in de knel kunnen komen door het functioneren van het uitvoeringssysteem. Dit onderzoek omvat ook een internationaal vergelijkend perspectief.
Thema
Dienst­verlening en beleids­impact
Onderzoeks­instantie
Stichting Kafkabrigade
De top kijkt vooruit
Oktober 2022

De top kijkt vooruit

Dit project schetst een beeld van de leefwereld van uitvoeringsmanagers. Het moet leiden tot een gelaagd beeld van de aard van leidinggeven dat verder reikt dan een losse serie portretten. 
Thema
Focus in de keten
Onderzoeks­instantie
Universiteit Leiden
Data-ethiek in uitvoering
juni 2022

Data-ethiek in uitvoering

Met welke ethische vraagstukken en dilemma’s hebben uitvoeringsorganisaties te maken als het gaat om de inzet van informatietechnologie? En hoe gaat de organisaties om met data-ethiek? 
Thema
Organisatie­cultuur en wendbaar­heid
Onderzoeks­instantie
Expertisecentrum Data-Ethiek
Werkonderzoek
December 2022

Werkonderzoek

Op basis van het Werkonderzoek zijn 5 artikelen geschreven voor de Staat vd Uitvoering die een beeld geven van organisatiecultuur publieke sector, integriteit & veiligheidsbeleving, kwaliteit van management & ondersteunende diensten. 
Thema
Organisatie­cultuur en wendbaar­heid
Onderzoeks­instantie
ICTU, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht
Ervaren kwaliteit overheids­dienstverlening door burgers en ondernemers (1)
Juni 2022

Ervaren kwaliteit overheids­dienstverlening door burgers en ondernemers (1)

Een panelonderzoek naar de tevredenheid van burgers en bedrijven over overheidsdienstverlening. Het onderzoek vindt plaats op basis van ‘life en enterprise events’.
Thema
Dienst­verlening en beleids­impact
Onderzoeks­instantie
Kantar