Ga naar de inhoud
Staat van de Uitvoering

Onderzoeken Staat van de Uitvoering

Buiten de gebaande paden: leren van successen in beleids­ontwikkeling en -uitvoering

Juni 2023
In dit onderzoek wordt ingegaan op de problemen en crises die wordengevormd door factoren zoals overstromingen, economische achteruitgang,criminaliteit en onveiligheid. Ondanks deze uitdagende omstandighedenzijn er grote successen geboekt in de drie geanalyseerde projecten: Ruimtevoor de Rivier, Brainport Eindhoven en de Zorg- en Veiligheidshuizen
Thema
Focus in de keten
Onderzoeks­instantie
Universiteit Utrecht