Ga naar de inhoud

Onderzoeken Staat van de Uitvoering

Ervaren kwaliteit overheids­dienstverlening door burgers en ondernemers (1)
Juni 2022

Ervaren kwaliteit overheids­dienstverlening door burgers en ondernemers (1)

Een panelonderzoek naar de tevredenheid van burgers en bedrijven over overheidsdienstverlening. Het onderzoek vindt plaats op basis van ‘life en enterprise events’.
Thema
Dienst­verlening en beleids­impact
Onderzoeks­instantie
Kantar
Ervaren kwaliteit overheids­dienstverlening door burgers en ondernemers (2)
Juli 2022

Ervaren kwaliteit overheids­dienstverlening door burgers en ondernemers (2)

Dit betreft een aanvullende meting onder digitaal en bureaucratisch minder vaardigen en/of laaggeletterden naar de manier waarop de kwaliteit van overheidsdienstverlening wordt ervaren. 
Thema
Dienst­verlening en beleids­impact
Onderzoeks­instantie
Kantar
Ervaren kwaliteit overheids­dienstverlening door burgers en ondernemers (3)
Juli 2022

Ervaren kwaliteit overheids­dienstverlening door burgers en ondernemers (3)

Dit onderzoek betreft een nadere analyse van het grootschalig onderzoek onder Nederlandse burgers en ondernemers naar de overheidsdienstverlening, een vergelijking van de resultaten door de jaren heen en een negental kerninzichten.
Thema
Dienst­verlening en beleids­impact
Onderzoeks­instantie
Pieterson
Data-ethiek in uitvoering
juni 2022

Data-ethiek in uitvoering

Met welke ethische vraagstukken en dilemma’s hebben uitvoeringsorganisaties te maken als het gaat om de inzet van informatietechnologie? En hoe gaat de organisaties om met data-ethiek? 
Thema
Organisatie­cultuur en wendbaar­heid
Onderzoeks­instantie
Expertisecentrum Data-Ethiek
Vernieuwing in de uitvoering
Juni 2022

Vernieuwing in de uitvoering

Hoe komt vernieuwing in de uitvoering tot stand? Medewerkers en bestuurders van uitvoeringsorganisaties geven samen antwoord op kritieke vragen over waar het in hun organisaties knelt als het gaat om hun innovatiekracht. 
Thema
Organisatie­cultuur en wendbaar­heid
Onderzoeks­instantie
Haagse Beek
Analyse van de achtergronden van medewerkers van de eigenaars­advisering
Augustus 2022

Analyse van de achtergronden van medewerkers van de eigenaars­advisering

Dit betreft een analyse van de functie en achtergronden van medewerkers die werkzaam zijn op het gebied van eigenaarsadvisering; de mensen die bij verschillende ministeries adviseren over hoe beleid geïmplementeerd wordt. 
Thema
Governance en informatie­voorziening
Onderzoeks­instantie
Erasmus Universiteit Rotterdam, ICTU
Kwalitatieve analyse jaarstukken uitvoerings­organisaties
Juni 2022

Kwalitatieve analyse jaarstukken uitvoerings­organisaties

Een kwalitatieve analyse van de jaarstukken van een groot aantal uitvoeringsorganisaties. Het biedt inzicht in de kwaliteit van de stukken en bevat aanbevelingen. 
Thema
Governance en informatie­voorziening
Staat van de uitvoerings­verantwoording
Juni 2022

Staat van de uitvoerings­verantwoording

De inzet van deze studie is om in beeld te brengen wat de staat is van verticale en horizontale verantwoording in de uitvoering en wat die kan bijdragen aan (zelf)reflectie. 
Thema
Governance en informatie­voorziening
Onderzoeks­instantie
Universiteit Utrecht
Leren van evalueren: een onderzoek naar ZBO-evaluaties
April 2022

Leren van evalueren: een onderzoek naar ZBO-evaluaties

In 2021 constateerde een parlementaire onderzoekscommissie van de Eerste Kamer dat slechts van de ZBO’s 30% ooit was geëvalueerd en zeker niet elke vijf jaar. Nu wordt onderzocht of inmiddels meer en beter wordt geëvalueerd.
Thema
Governance en informatie­voorziening
Onderzoeks­instantie
Erasmus Universiteit Rotterdam, ICTU
Internationale casusvergelijking sociale­zekerheids­schandaal
November 2022

Internationale casusvergelijking sociale­zekerheids­schandaal

Een vergelijking van de Nederlandse toeslagenaffaire met opvallend vergelijkbare casussen in Australië en Noorwegen Het bevat lessen om kans op systeemfalen en tunnelvisie te verkleinen.
Thema
Governance en informatie­voorziening
Onderzoeks­instantie
ICTU