Ga naar de inhoud
Staat van de Uitvoering

Onderzoeken Staat van de Uitvoering

Buiten de gebaande paden: leren van successen in beleids-ontwikkeling en -uitvoering
Juni 2023

Buiten de gebaande paden: leren van successen in beleids-ontwikkeling en -uitvoering

In dit onderzoek wordt ingegaan op de problemen en crises die wordengevormd door factoren zoals overstromingen, economische achteruitgang,criminaliteit en onveiligheid. Ondanks deze uitdagende omstandighedenzijn er grote successen geboekt in de drie geanalyseerde projecten: Ruimtevoor de Rivier, Brainport Eindhoven en de Zorg- en Veiligheidshuizen
Thema
Focus in de keten
Onderzoek burger­perspectief op uitvoering
Juli 2022

Onderzoek burger­perspectief op uitvoering

Hoe oordelen burgers over de uitvoering en welke factoren beïnvloeden hun oordeel? Deze studie bundelt bestaand burgeronderzoek (klantenonderzoek) van de afgelopen vijf jaar hierover. 
Thema
Dienst­verlening en beleids­impact
Onderzoeks­instantie
TIAS, Tilburg University
Innovating Government, wat leert Nederland van het buitenland?
Juni 2023

Innovating Government, wat leert Nederland van het buitenland?

Innovating Government begon als een onderzoeksvraag naar succescasussen in het buitenland en eindigde in een programma waar buitenlandse sprekers hun resultaten en ideeën delen en direct betrokkenen bij onderwerpen in Nederland hierop reflecteren.
Onderzoeks­instantie
Haagse Beek Organisatieadvies
Sociale verschillen in houdingen tegenover de overheid
juni 2023

Sociale verschillen in houdingen tegenover de overheid

Deze notitie verkent landenvergelijkend sociaaldemografische en sociale verscheidenheid in positieve verwachtingen van de politiek en overheid. De verkenning betreft ook tevredenheid met de gezondheidszorg, een belangrijke verantwoordelijkheid van de overheid.
Thema
Dienst­verlening en beleids­impact
Onderzoeks­instantie
Tilburg University
Internationaal benchmark­onderzoek naar prestaties publieke sector
februari 2023

Internationaal benchmark­onderzoek naar prestaties publieke sector

Hoe presteert de Nederlandse publieke sector? En op welke terreinen kunnen we leren van andere landen? Je leest het in het rapport van een internationaal benchmarkonderzoek naar prestaties van de publieke sector.
Thema
Dienst­verlening en beleids­impact
Onderzoeks­instantie
BZK, EIPA
Financiële sturing van uitvoerings­organisaties
Juni 2022

Financiële sturing van uitvoerings­organisaties

Ondersteunt de wijze van bekostiging van uitvoeringsorganisaties de slagkracht, effectiviteit en efficiency? Welke verbeteringen zijn wenselijk? Een analyse van de productie, rol van investeringen en financiering van de productiecapaciteit. 
Thema
Organisatie­cultuur en wendbaar­heid
Onderzoeks­instantie
Radboud Universiteit
Vernieuwing in de uitvoering
Juni 2022

Vernieuwing in de uitvoering

Hoe komt vernieuwing in de uitvoering tot stand? Medewerkers en bestuurders van uitvoeringsorganisaties geven samen antwoord op kritieke vragen over waar het in hun organisaties knelt als het gaat om hun innovatiekracht. 
Thema
Organisatie­cultuur en wendbaar­heid
Onderzoeks­instantie
Haagse Beek Organisatieadvies
Overzicht & ondergrens: digitale overheid in kort bestek
Juli 2022

Overzicht & ondergrens: digitale overheid in kort bestek

Een essay over de veranderingen die automatische besluitvorming, gegevensuitwisseling en data-analyse met zich meebrengen in de samenleving.
Thema
Dienst­verlening en beleids­impact
Onderzoeks­instantie
Stichting Kafkabrigade
Digitale kooi en stelsel­kwaliteiten
September 2022

Digitale kooi en stelsel­kwaliteiten

 Een onderzoek naar de wijze waarop burgers in de knel kunnen komen door het functioneren van het uitvoeringssysteem. Dit onderzoek omvat ook een internationaal vergelijkend perspectief.
Thema
Dienst­verlening en beleids­impact
Onderzoeks­instantie
Stichting Kafkabrigade
De top kijkt vooruit
Oktober 2022

De top kijkt vooruit

Dit project schetst een beeld van de leefwereld van uitvoeringsmanagers. Het moet leiden tot een gelaagd beeld van de aard van leidinggeven dat verder reikt dan een losse serie portretten. 
Thema
Focus in de keten
Onderzoeks­instantie
Universiteit Leiden