Ga naar de inhoud
Staat van de Uitvoering

Privacy Policy

Deze website gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Bewaren persoonsgegevens

Deze website bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Gegevens wel gebruiken voor opsporing
Uw gegevens kunnen wel gebruikt worden voor opsporing. Bijvoorbeeld als u via deze site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze regels worden ook uw rechten beschreven met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:
Wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld:

  • door u aan te melden voor onze alerts;
  • door u aan te melden voor onze events.

Persoonlijke gegevens die u zelf aan ons verstrekt:
• Voornaam
• Achternaam
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Organisatie

Uw persoonsgegevens worden door onze bewerkers verwerkt op beveiligde servers binnen de EU.
Verwerker: Sendinblue
Taakomschrijving verwerker: Sendinblue verzamelt email addresses
U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te verwijderen, hiervoor dient u een e-mail te sturen naar staatvandeuitvoering@ictu.nl

Beveiliging van uw persoonsgegevens:
Wij treffen alle redelijke organisatorische en technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing.

Indien u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kunt u ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Dit is mogelijk via de volgende mogelijkheden:

Per post:
Postbus 84011
2508 AA Den Haag

Per e-mail: staatvandeuitvoering@ictu.nl

Opt-out:
Alle gebruikelijke uitschrijfmogelijkheden vindt u onderaan onze nieuwsbrieven.

Cookie policy

Cookies zijn bestandjes die volgen wat een bezoeker op een website doet. Ook deze website gebruikt cookies.

Cookies voor webstatistieken en onderzoek
Deze website gebruikt cookies voor onderzoek en webstatistieken. Dat doen we om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons de site te verbeteren. Bijvoorbeeld door informatie aan te vullen of door het gebruikersgemak te verbeteren. Dit soort cookies heeft geen impact op uw privacy. Ze vallen daarom onder de uitzondering van de cookiebepaling in de Telecommunicatiewet. Als gevolg daarvan vragen wij geen toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Matomo voor webstatistieken
Voor de webstatistieken gebruikt de site het open source webanalysepakket Matomo. Wij analyseren deze gegevens. Hierdoor wordt de website nog beter op bezoekers afgestemd. De verzamelde gegevens gebruiken wij niet voor een ander doel dan voor verbetering van de website.

Geen trackingcookies
Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites volgen. Deze website gebruikt geen trackingcookies. De website biedt daarom geen ondersteuning voor de DoNotTrack-instelling van browsers. Deze site houdt zich aan de in Nederland geldende wetgeving.

Onderzoek
Af en toe vindt op deze website onderzoek plaats onder de bezoekers van de website. In dat geval wordt de cookie surveystatus gebruikt.