Ga naar de inhoud
Staat van de Uitvoering

Inspiratie uit het buitenland

De Special 2023 is een thematische uitgave van de Staat van de Uitvoering over publieke dienstverlening in internationaal perspectief. Hierin worden goede praktijkvoorbeelden uit andere landen beschreven. Ook behandelt de Special internationaal onderzoek over hoe de Nederlandse publieke prestaties zich verhouden tot die in andere landen.

Nederland in internationaal perspectief: koploper én achterblijver

In internationaal perspectief doet de Nederlandse publieke dienstverlening het best goed. Bijvoorbeeld op het terrein van effectiviteit van beleid en de internationale concurrentiepositie. Tegelijk zijn er ook kanttekeningen te plaatsen:

  • Het Nederlandse socialezekerheidsschandaal heeft geleid tot ernstig leed voor burgers. Nederland blijkt overigens geen uitzondering. Ook Noorwegen en Australië hebben ermee te maken gehad.
  • Nederland scoort goed in het scheppen van voorwaarden voor digitale dienstverlening, maar veel minder dan in andere landen betrekken we onze burgers bij de ontwikkeling ervan.
  • Meer dan andere landen neigen we in Nederland naar verkokering tussen uitvoering en beleid.
  • Nederland heeft nog serieuze stappen te zetten als het gaat om zaken als Opgavegericht Werken en de 1 loket- en 1 overheidsgedachte.
  • Andere landen gaan verder dan wij met het scheppen van randvoorwaarden om burgers centraal te stellen. Bijvoorbeeld in termen van informatiehuishouding en gegevensuitwisseling, dit zonder de privacy in gevaar te brengen.

Inspirerende voorbeelden uit het buitenland

In de Special 2023 is aandacht voor de volgende internationale praktijkvoorbeelden. Klik op de bij elk voorbeeld voor een verdere beschrijving.

Concluderend

Om de publieke dienstverlening in het relatief verkokerde Nederlandse overheidslandschap te verbeteren, is een omslag nodig in denken en organiseren. Soms is complexiteit en onuitvoerbaarheid niet op te lossen door het bestaande te versimpelen, maar moeten we terug naar de tekentafel om het fundamenteel anders te doen. Daarvoor is een gemeenschappelijk initiatief van politiek, beleid, publieke dienstverleners en burgers hard nodig. Andere landen inspireren ons en laten zien dat het kan én werkt.

  • Naar aanleiding van alle internationale voorbeelden, is een webinar georganiseerd met een slotreflectie over de toepasbaarheid in Nederland.
    Bekijk eindwebinar