Ga naar de inhoud
Staat van de Uitvoering

Aansturing

De Staat van de Uitvoering wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van BZK. De coördinatie is in handen van ICTU, de onafhankelijke advies- en projectenorganisatie van de overheid. Het is een deelproject van Werk aan Uitvoering. Dit programma werkt aan betere aansluiting van de publieke dienstverlening op de behoeften van burgers en ondernemers. Voor de aansturing van de Staat van de Uitvoering zijn diverse gremia in het leven geroepen.

Stuurgroep

De eindverantwoordelijkheid voor de Staat van de Uitvoering ligt bij de stuurgroep. De leden van de stuurgroep zijn bestuurders van uiteenlopende overheden; beleidsmakers en uitvoeringsorganisaties. Zij bepalen de inhoud van de Staat aan de hand van reflecties met collega’s uit de keten en bieden de Staat aan aan de Tweede Kamer.

Stuurgroep Staat van de Uitvoering

Abdeluheb Choho (voorzitter)

directeur-generaal
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
LinkedIn

Nicole van der Wolk

directeur Ambtenaar en Organisatie
Ministerie van BZK

Harmen Harmsma

directeur-generaal
Dienst Uitvoering Onderwijs
LinkedIn

Diana Starmans

lid Raad van Bestuur
Sociale Verzekeringsbank
LinkedIn

Peter Teesink

gemeentesecretaris
Gemeente Amsterdam
LinkedIn

Ric de Rooij

plaatsvervangend secretaris-generaal
Ministerie van JenV

Marjolijn Sonnema

directeur-generaal Volksgezondheid
Ministerie van VWS
LinkedIn

Christa Klijn

programma directeur-generaal Werk aan Uitvoering
Ministerie van SZW
LinkedIn

Cees van der Zwan

secretaris stuurgroep
ICTU
LinkedIn

Projectteam

De voorbereiding van de Staat van de Uitvoering is in handen van het projectteam. De leden van het projectteam coördineren de totstandkoming van de inhoud en zijn de spil in de contacten met onderzoeksbureaus en uitvoeringsorganisaties. Het projectteam organiseert evenementen en verzorgt de communicatie rondom de Staat van de Uitvoering.  

Johan Strieker

gedelegeerd opdrachtgever
Ministerie van BZK
LinkedIn

Ester Baauw

projectleider
ICTU
LinkedIn

Cees van der Zwan

adviseur
ICTU
LinkedIn

Neeltje Kuijpers

communicatieadviseur
ICTU
LinkedIn

Felix van der Velde

adviseur
ICTU
LinkedIn

Mark Huijben

adviseur
ICTU
LinkedIn

Siwert de Groot

onderzoeker, adviseur
ICTU
LinkedIn

Frans van Dongen

onderzoeker, adviseur
Ministerie van BZK
LinkedIn

Sil Vrielink

onderzoeker
ICTU
LinkedIn

Johan Posseth

adviseur
ICTU
LinkedIn
Roos Frederikse

Roos Frederikse

onderzoeker, adviseur
Ministerie van BZK
LinkedIn

Teddy Verhoeven

projectsecretaris
ICTU

Audrey Houwaart

managementassistent
ICTU
LinkedIn

Auke Klein Entink

medewerker advisering
ICTU
LinkedIn

Ellen Kleinlangevelsloo

contentstrateeg, tekstschrijver
LinkedIn

Klankbordgroep

De klankbordgroep adviseert de stuurgroep. Leden van de klankbordgroep zijn bestuurders en professionals op het gebied van sociale zekerheid. Zij geven met hun advies mede richting aan de uitkomsten van de Staat van de Uitvoering.

Albert Jan Kruiter

oprichter
Instituut voor Publieke Waarden

Arjan Vliegenthart

directeur
Nibud

Cees Oudshoorn

directeur
VNO-NCW