Ga naar de inhoud
Staat van de Uitvoering

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)

Het CBR neemt de rijexamens af van bestuurders in het personen- en goederenvervoer. (CBR is een zelfstandig bestuursorgaan van het ministerie IenW.)

Website

Stand van de Uitvoering Ministerie IenW 2023

In deze Stand komen de uitvoeringsorganisaties van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan het woord om de uitdagingen en knelpunten te benoemen waar zij tegenaan lopen bij het uitvoeren van beleid.

IenW heeft bewust de keuze gemaakt om één gebundelde Stand namens het ministerie op te stellen, om zo de volle omvang van het IenW-domein te laten zien. Deze Stand omvat het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) en Rijkswaterstaat (RWS) (de agentschappen), Airport Coordination Netherlands (ACNL), de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS), het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), het IBKI, de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO), en de Dienst Wegverkeer (RDW) (de zelfstandige bestuursorganen); en ProRail (beleidsdeelneming).

Over deze stand

 • Publicatiedatum

  November 2023
 • Domein

  Fysiek

Knelpuntenbrief CBR

De eerste versie van de Stand van het CBR heeft de vorm van een knelpuntenbrief. De stand geeft inzicht in knelpunten en dilemma’s waar het mee te maken krijgt in de uitvoering. In de kamerbrief van Minister Harbers wordt een beleidsreactie gegeven op de kamerbrief; de knelpuntenbrief is in hetzelfde document te lezen.

Over deze stand

 • Publicatiedatum

  Oktober 2022
 • Domein

  Fysiek