Ga naar de inhoud
Staat van de Uitvoering

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) voert wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het ministerie van OCenW en de dienst samen maken. Ook ontwikkelt de rijksdienst praktisch toepasbare kennis en geeft de dienst advies over rijksmonumenten, landschap & leefomgeving, archeologie en roerend erfgoed.

Website Link opent in nieuw venster

Stand van de Uitvoering 2023 RCE

Het cultureel erfgoed in Nederland verkeert grotendeels in goede staat. Wel staat de RCE bij de uitvoering van het erfgoedbeleid voor enkele grote uitdagingen. Die komen aan bod in deze  eerste Stand van de Uitvoering. Bij elk aandachtspunt doet de rijksdienst een suggestie voor mogelijke oplossingsrichtingen. 

Over deze stand

  • Publicatiedatum

    Juni 2024
  • Domein

    Fysiek