Ga naar de inhoud
Staat van de Uitvoering

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)

RvIG beheert de Basisregistratie Personen (BRP) en de persoonsgegevens van personen in Caribisch Nederland. 

Website

Stand van de Uitvoering

In het eerste deel van de Stand wordt de voortgang toegelicht rondom de zes handelingsperspectieven van de rijksbrede Werkagenda voor de publieke dienstverlening van het programma Werk aan Uitvoering. In het tweede deel worden dilemma’s in uitvoering benoemd.

Over deze stand

  • Publicatiedatum

    Juni 2022
  • Domein

    Overig