Ga naar de inhoud
Staat van de Uitvoering

Rijkswaterstaat (RWS)

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). RWS beheert en ontwikkelt de rijkswegen, rijksvaarwegen en rijkswateren en zet in op een duurzame leefomgeving. Samen met partners werkt Rijkswaterstaat aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

Website

Stand van de Uitvoering Ministerie IenW 2023

In deze Stand komen de uitvoeringsorganisaties van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan het woord om de uitdagingen en knelpunten te benoemen waar zij tegenaan lopen bij het uitvoeren van beleid.

IenW heeft bewust de keuze gemaakt om één gebundelde Stand namens het ministerie op te stellen, om zo de volle omvang van het IenW-domein te laten zien. Deze Stand omvat het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) en Rijkswaterstaat (RWS) (de agentschappen), Airport Coordination Netherlands (ACNL), de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS), het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), het IBKI, de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO), en de Dienst Wegverkeer (RDW) (de zelfstandige bestuursorganen); en ProRail (beleidsdeelneming).

Over deze stand

  • Publicatiedatum

    November 2023
  • Domein

    Fysiek