Ga naar de inhoud
Staat van de Uitvoering

UWV (Sociale Zekerheid – UWV / SVB)

De SVB is verantwoordelijk voor de uitvoering van het AOW-pensioen, de kinderbijslag, de  AIO en andere regelingen. Het UWV maakt werk en inkomen mogelijk. En zet zich in om werkloosheid en arbeidsongeschiktheid te voorkomen. 

Website

Stand van de uitvoering sociale zekerheid juni 2023

Het ministerie van SZW informeert de Tweede Kamer halfjaarlijks over de ontwikkelingen in de uitvoering van de sociale zekerheid. De focus ligt hierbij op UWV en de SVB als uitvoeringsorganisaties van SZW. Met deze Stand van de Uitvoering bouwen zij voort op voorgaande brieven. Lees ook de knelpuntenbrief van het UWV. 

Over deze stand

 • Publicatiedatum

  Juni 2023
 • Domein

  Sociaal & Inkomen

Lees de volledige stand

Lees

Stand van de Uitvoering sociale zekerheid december 2022

Met de Stand van de Uitvoering informeren UWV en SVB de Kamer twee keer per jaar over wat er speelt in de uitvoering van de sociale zekerheid. Onder andere onderwerpen als ‘actualiteit in sociale zekerheid’ en ‘continuïteit van de organisaties’ komen terug.

Over deze stand

 • Publicatiedatum

  December 2022
 • Domein

  Sociaal & Inkomen

Lees de volledige stand

Lees

Stand van de Uitvoering sociale zekerheid juni 2022

In de halfjaarlijkse Stand van de Uitvoering sociale zekerheid informeert het UWV de Kamer over de ontwikkelingen en dilemma’s in de uitvoering van sociale zekerheid. Ze kijken daarbij naar dienstverlening, handhaving en gegevensuitwisseling.

Over deze stand

 • Publicatiedatum

  Juni 2022
 • Domein

  Sociaal & Inkomen

Lees de volledige stand

Lees

Stand van de Uitvoering sociale zekerheid december 2021

In de Stand van de Uitvoering sociale zekerheid is te lezen over de ontwikkelingen in de uitvoering van sociale zekerheid, de prioritaire thema’s waaraan UWV en de SVB werken en de dilemma’s en risico’s die deze met zich meebrengen.

Over deze stand

 • Publicatiedatum

  December 2021
 • Domein

  Sociaal & Inkomen

Lees de volledige stand

Lees

Stand van de Uitvoering sociale zekerheid 2020

Deze Stand van de Uitvoering beschrijft onder andere de effecten van de coronacrisis en de gevolgen en risico’s van de tijdelijke aanpassingen bij de uitvoeringsorganisaties.

Over deze stand

 • Publicatiedatum

  December 2020
 • Domein

  Sociaal & Inkomen

Lees de volledige stand

Lees

Stand van de Uitvoering sociale zekerheid 2019

Ook in deze Stand omschrijft de SVB de inzet van de SVB en UWV om goede dienstverlening aan te bieden waarin mensen centraal staan.

Over deze stand

 • Publicatiedatum

  Juni 2019
 • Domein

  Sociaal & Inkomen

Lees de volledige stand

Lees