Ga naar de inhoud
Staat van de Uitvoering

Bias, fairness en non-discriminatie bij inzet algoritmes en AI

Iedereen

8:30 - 15:00, 18 september 2024

Het ministerie van BZAK organiseert op woensdag 18 september een bijeenkomst over vraagstukken rondom het signaleren, voorkomen en mitigeren van bias en discriminerende effecten bij de inzet van algoritmes.

  • Hoe nemen we medewerkers binnen de overheid mee in de uitdagingen rondom het signaleren, voorkomen en mitigeren van bias en discriminerende effecten bij de inzet van algoritmes en AI?
  • Kunnen we toewerken naar een gezamenlijke aanpak van deze uitdagingen? Hoe staat het er momenteel voor?
  • En waar wordt al aan gewerkt? 

Tijdens de sessie komen concrete casussen aan bod. Het programma voor de sessie wordt binnenkort bekend gemaakt.

Locatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147
Den Haag

Blijf op de hoogte en meld je aan via de Pleio-omgeving