Ga naar de inhoud
Staat van de Uitvoering

Bijeenkomst: Hoe maak jij de evenwichtige afweging bij datavraagstukken?

Professionals

12:00 - 16:30, 25 juni 2024

Ben jij als manager op zoek naar handvatten bij het maken van afgewogen beslissingen over datagebruik? Belicht vanuit de samenhang met ethiek en publieke waarden? Meld je dan aan voor deze bijeenkomst op 25 juni, georganiseerd door de RijksAcademie voor Digitalisering (RADIO) en het programma Interbestuurlijke Datastrategie (IBDS) van de BZK-directie Digitale Overheid (DGDOO).

Sprekers zijn o.a. Aart Jochem (CIO Rijk), Kees Verhoeven en Christian Verhagen (IBDS Datadialoog). We werken met 2 casussen volgens de Methode Datadialoog.

Inschrijven en meer informatie

De sessie is voor managers van de ABD, maar ook andere managers vanuit de (rijks)overheid zijn van harte welkom.

Er zijn 2 verschillende manieren om je in te schrijven voor deze bijeenkomst. 

  1. Behoor je tot de ABD-doelgroep? Schrijf je dan in via het ABDleerportaal.
  2. Behoor je niet tot de ABD-doelgroep en ben je programmamanager of (plaatsvervangend) leidinggevende vanaf schaal 13 binnen de rijksoverheid. Meld je dan aan via het Inschrijfformulier van RADIO

Het volledige programma en meer informatie over de bijeenkomst vind je hier.