Ga naar de inhoud
Staat van de Uitvoering

Dag van de Publieke Dienstverlening 2024

Iedereen

5 juni 2024

Op woensdag 5 juni a.s. vindt de 3e Dag van de Publieke Dienstverlening plaats in Den Haag. Dé dag voor beleidsmakers, publieke dienstverleners en politici om knelpunten te onderzoeken en samen verder te bouwen aan betere publieke dienstverlening. Aanmelden is vanaf nu mogelijk voor medewerkers van beleidsdepartementen, uitvoeringsorganisaties, medeoverheden en politici.

Het motto is dit jaar: Het praten voorbij!

Na 3 jaar programma Werk aan Uitvoering brengen ministeries, publieke dienstverleners en politiek voor het voetlicht: welke stappen hebben we met de overheidsbrede WaU-beweging gezet in het verbeteren van de publieke dienstverlening? Waar kunnen we op doorbouwen? En waar moeten we nog een tandje bijzetten en doorbraken realiseren om de dienstverlening te (blijven) bieden die aansluit op de behoefte van mensen en ondernemingen? Kortom: ideeën en plannen (samen) verder in praktijk brengen!

Veelzijdig programma
Voor de Dag van de Publieke Dienstverlening is een gevarieerd programma samengesteld.

  • We trappen de Dag gezamenlijk af met een plenaire opening waarin we onder meer stilstaan bij de vraag: wat is jouw rol in een betere dienstverlening?
  • Daarna heb je in 2 rondes de keuze uit 22 interactieve deelsessies. Uiteenlopende organisaties delen hierin hun aanpak op de herijkte WaU-thema’s. Zoals het verbeteren van beleidskwaliteit, het vormgeven van toegankelijke dienstverlening en het vergroten van aandacht voor de statuur van de uitvoering. Ze delen dilemma’s en waardevolle lessen en oplossingen, waarmee ieder de volgende dag al aan de slag kan.
  • We sluiten de Dag ook weer gezamenlijk af met een blik vooruit: Hoe gaan we om met de spanning tussen hoge kwaliteitsnormen handhaven én efficiënt omgaan met beschikbare middelen? Wat is er nodig om patronen te doorbreken zodat we als WaU-beweging succes kunnen boeken?

Verder is er de hele Dag door volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Mensen en ondernemingen centraal

Verwacht een dag om samen met (andere) publieke dienstverleners, beleidsmakers en politici te leren en nieuwe stappen te zetten in het verbeteren van de publieke dienstverlening. Het betrekken van het burger‐ en ondernemersperspectief in beleid en publieke dienstverlening staat hierbij centraal.

Aanmelden

Meer weten of je aanmelden voor de Dag van de Publieke Dienstverlening? Ga naar de event website