Ga naar de inhoud
Staat van de Uitvoering

Dag van de Publieke Dienstverlening

Iedereen

9:00 - 17:30, 22 juni 2023

De VN heeft deze internationale dag voor publieke dienstverlening (Public Service Day) uitgeroepen om mensen die openbare beroepen uitoefenen te erkennen voor hun bijdrage aan de gemeenschap. Daarnaast worden jongeren gestimuleerd tot een carrière in de openbare sector.

In Nederland grijpen we deze dag aan om te discussiëren over hoe we de komende jaren invulling geven aan de dienstverlening van de overheid. Het thema van de tweede editie van de Dag van de Publieke Dienstverlening is Samen Werken aan Vereenvoudiging.

Een brede groep vertegenwoordigers uit politiek, beleid, uitvoering, bedrijfsleven en de samenleving gaat met elkaar in gesprek over goede voorbeelden en knelpunten. We bouwen daarbij voort op de Staat van de Uitvoering 2023. Wat is er concreet nodig en mogelijk om te verbeteren? 

Het voorlopige programma

De dag bestaat uit twee delen:

  • Ochtendprogramma (9.00 – 11.45 uur | Tweede Kamer en diverse locaties in en rondom Den Haag)
    ’s Ochtends vinden twee gesprekken plaats in de Tweede Kamer over de invloed van veranderende wet- en regelgeving op de bestaande ICT-infrastructuur en over de intensiteit van toezicht. De gesprekken zijn deels openbaar. Daarnaast kun je een bezoek brengen aan een uitvoerings- of maatschappelijke organisatie op uiteenlopende beleidsterreinen. Op deze locaties, in en rondom Den Haag, zal het gesprek gevoerd worden over concrete voorbeelden van knelpunten in de beleidsuitvoering en mogelijke oplossingen en verbeteringen.
  • Middagprogramma (12.00 – 17.30 uur | The Hague Conference Center New Babylon)
    Het middagprogramma begint plenair. Daarna volgen verschillende workshops of sessies over onderwerpen die op meerdere plekken in publieke dienstverlening spelen. Denk bijvoorbeeld aan gegevensuitwisseling, participatie en opgavegericht werken. De Staat van de Uitvoering organiseert twee sessies over internationale praktijken en feedbackmanagement.

    Alvast een indruk krijgen van de sessies? Je vindt een voorlopig overzicht op de website van Werk aan Uitvoering

Locaties Dag van de Publieke Dienstverlening

The Hague Conference Center New Babylon, vlak achter Den Haag Centraal Station, is de centrale locatie van de Dag van de Publieke Dienstverlening. Het ochtendprogramma vindt plaats op verschillende locaties in en om Den Haag, hiervoor wordt vervoer en een routebeschrijving geregeld voor alle deelnemers.

Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden volgen zo spoedig mogelijk. Houd hiervoor de website van Werk aan Uitvoering in de gaten. Mail voor specifieke vragen naar dpd@minszw.nl.