Ga naar de inhoud
Staat van de Uitvoering

Gesprek Stuurgroep met Kamer­commissie Binnenlandse Zaken

Iedereen

11:00 - 12:00, 22 maart 2023

Op 22 maart gaat de stuurgroep van de Staat van de Uitvoering in gesprek met de Vaste Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken. Op de agenda staat de Staat van de Uitvoering en een voortgangsrapportage van het programma Werk aan Uitvoering. De vergadering is openbaar. 

Over de commissie voor Binnenlandse Zaken

De commissie voor Binnenlandse Zaken houdt zich voornamelijk bezig met de onderwerpen waarvoor de eerste verantwoordelijkheid ligt bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De onderwerpen lopen uiteen van democratie en bestuurlijke organisatie tot een integere en beter presterende overheid. Daarnaast behartigen de leden van de commissie ook vaak onderwerpen op het terrein van Algemene Zaken.