Ga naar de inhoud
Staat van de Uitvoering

Online bijeenkomst: Persoonlijke dienstverlening van de overheid

Iedereen

16:00 - 17:00, 1 juli 2024

Hoe kan de overheid mensen ondersteunen die het lastig vinden om zaken met de overheid te regelen? En wat zijn de mogelijkheden om hen persoonlijk te helpen in de omgeving waar zij wonen?

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) maakt beleid dat antwoord moet geven op deze en andere vragen. BZK doet dit samen met de mensen voor wie dit beleid is bedoeld en met publieke dienstverleners, samenwerkingspartners, lokale partijen en belanghebbenden.

Heb je hier ideeen over? Neem dan deel aan de online bijeenkomst op maandag 1 juli, van 16 tot 17 uur. Je kunt je aanmelden op de website DigitaleOverheid.nl. 

Achtergrondinformatie

De Algemene Rekenkamer heeft begin 2023 onderzoek gedaan naar de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s). Naar aanleiding van dit rapport en met het oog op verdere versterking van de loketfunctie van de overheid, is BZK gestart met een beleidsontwikkelingstraject. Het doel is om beleid te maken dat mensen gaat ondersteunen bij het regelen van zaken met de overheid. Meer informatie over IDO’s vind je op de website Digitale Overheid.