Ga naar de inhoud
Staat van de Uitvoering

Reflectiesessie Staat van de Uitvoering

Iedereen

12:00 - 17:00, 5 september 2022

Locatie: planetarium Amsterdam

Om uitvoerders en beleidsmakers nauw te betrekken bij de totstandkoming van de Staat van de Uitvoering, organiseren we een reeks reflectiesessies. Tijdens een sessie worden onderzoeken gepresenteerd en gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van drie vragen:

  • Zijn er opvallende resultaten, wat springt eruit?
  • Herkennen we de uitkomsten en delen we de conclusies van de onderzoekers?
  • Op welke wijze denk jij dat de uitkomsten uit dit onderzoek door jouw eigen organisatie gebruikt kunnen worden?

Programma

Het programma ziet er op hoofdlijnen zo uit:
11.30 Inlooplunch
12.00 Plenair welkom en kick-off met uitleg over Staat van de uitvoering
12.10 Presentatie onderzoeken
12.45 Reflectie
13.30 Break
13.45 Presentatie onderzoeken
14.20 Reflectie
15.00 Break
15.15 Presentatie overall uitkomsten Staat van de Uitvoering
15.35 Reflectie
16.45 Afronding en borrel

De resultaten worden meegenomen naar de duidingssessies door bestuurders die op maandag 12 en dinsdag 13 september plaatsvinden. Daarna neemt de stuurgroep beslissingen over wat er in de eerste Staat gepubliceerd wordt.

Contact

We hopen van harte dat vanuit alle beleidsdomeinen een bijdrage geleverd wordt aan deze reflecties. Informeer bij het secretariaat van je bestuurder of jouw organisatie al actief betrokken is bij deze reflectiesessies.

Heb je vragen over de Staat van de Uitvoering? Mail naar staatvandeuitvoering@ictu.nl