Ga naar de inhoud
Staat van de Uitvoering
Logo Reuring Café

Reuring!Café #109 | Staat van de Uitvoering

Iedereen

17:00, 21 maart 2023

De Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) kondigt in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de 109e editie van Reuring!Café aan:

Uitvoering verstrikt in regelcomplexiteit

Meld je nu aan!

Reuring!Café richt zich op het informeel samenbrengen van ambtenaren, betrokken burgers, mensen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Tijdens deze editie pakken we uit met een mooie entourage en een goede borrel. Ook ditmaal verzorgt de huisband van het Ministerie van Algemene Zaken, de ‘Wizards of AZ’, de muziek. Mark Frequin, voorzitter van de VOM, is onze debatleider. Abdeluheb Choho, voorzitter van de stuurgroep Staat van de Uitvoering is de host van de avond.

De bankgasten van de Reuring!Café zijn:
● Dick Schoof (Secretaris-generaal Ministerie van Justitie en Veiligheid)
● Nanette van Schelven (directeur-generaal Douane)
● Arre Zuurmond (regeringscommissaris Informatiehuishouding)
● André Bosman (Voormalig lid Tweede Kamer)
● Fatma Koşer Kaya (Voorzitter landelijke Cliëntenraad)

Over het programma

Begin dit jaar is de Staat van de Uitvoering gepubliceerd. Hieruit blijkt dat door toenemende complexiteit van wet- en regelgeving en de uitvoering ervan de toekomstbestendigheid van de dienstverlening onder druk staat. Deze complexiteit is een veelkoppig monster.
Oorzaken van de complexiteit zijn bijvoorbeeld te vinden in de fragmentatie en verkokering van beleid, de stapeling van beleid, gebrek aan integraal denken en handelen en onvoldoende focus op de echte maatschappelijke uitdagingen.
De belangen van de eigen organisatie, de eigen bewindspersoon, het eigen bestaande wet- en regelgevingscomplex en de waan van de dag lijken belangrijkere ijkpunten voor het handelen te zijn.

Dit leidt vervolgens tot allerlei onfortuinlijke gevolgen voor burgers en ondernemers, maar ook voor beleidsmakers en uitvoeringsorganisaties zelf. Er is een aanzienlijke toename van de bureaucratie en personeelstekorten en de dienstverlening en ICT-systemen staan onder druk.
Door onbegrijpelijkheid van wet- en regelgeving komen burgers en bedrijven in de knel en krijgen niet meer de hulp die zij nodig hebben. Deze onbegrijpelijkheid maakt het tevens moeilijker voor uitvoerders en beleidsmakers om binnen het bestaande beleidssysteem oplossingen te vinden.

Om de dienstverlening toekomstbestendig te maken is er daarom dringend een cultuur- en koersverandering noodzakelijk, zowel bij politiek als bij beleid en uitvoering.

●Hoe kunnen we de complexiteit terugdringen?
●Wat is nodig voor de cultuur- en koersverandering?
●Hoe kunnen we zorgen voor een goede balans tussen standaardisatie én maatwerk?

Deze en andere vragen staan centraal bij het Reuring!Café van 21 maart.