Ga naar de inhoud
Staat van de Uitvoering

Reuring!Café – Niet de ICT maar de organisatie van de overheid is het probleem

Iedereen

17:00 - 18:30, 30 januari 2024

Sinds januari 2022 is Arre Zuurmond regeringscommissaris Informatiehuishouding. Hij is aangesteld om de sturing en het toezicht op de verbetering van de overheidsinformatiehuishouding te versterken. Begin 2024 rondt hij zijn analyse af. In dit Reuring-debat zullen wij met hem en de bankgasten in gesprek gaan over de hoofdlijn van zijn voorlopige bevinding: dat het probleem niet zit in de informatiehuishouding maar in de wijze waarop de overheid is georganiseerd.

Georganiseerd in silo’s

De legalistische, bureaucratische en verkokerde wijze waarop de Rijksoverheid is georganiseerd, staat een logische en verstandige aanpak van overheidsinformatie flink in de weg. Het heeft geen zin om aan ict-knoppen te draaien als de overheid is georganiseerd in silo’s die juist niet denken en werken vanuit samenhang en gemeenschappelijkheid. De sleutel voor de ict-oplossing (bij de overheid) zit in de wijze van organiseren. Niet de informatiehuishouding maar de overheidsorganisatie is het antwoord. De oplossing in informatie zoeken heeft het kenmerk van kijken naar de achterkant van het probleem.

Over het Reuring!Café

Reuring!Café richt zich op het informeel samenbrengen van ambtenaren, betrokken burgers, mensen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Tijdens deze editie pakken we uit met een mooie entourage en een goede borrel. Ook ditmaal verzorgt de huisband van het Ministerie van Algemene Zaken, de ‘Wizards of AZ’, de muziek. Mark Frequin, bestuurslid van de VOM, is onze debatleider. Arre Zuurmond, regeringscommissaris Informatiehuishouding, is host van de avond. 

De bankgasten van de avond zijn:

  • Nathalie van Berkel (lid raad van Bestuur UWV en voorzitter Manifestgroep)
  • Eva den Dunnen – Heijblom (directeur-generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie bij het ministerie van BZK)
  • Bert Marseille (hoogleraar bestuurskunde RUG)
  • Nathan Ducastel (directeur bij VNG Realisatie)

De buitengewone gast deze avond is:

  • Michiel Scheltema (eerder regeringscommissaris en geestelijk vader van de Algemene Wet Bestuursrecht)

Datum: 30-01-2024 | Locatie: De Glazen Zaal, Den Haag | Tijd: Inloop vanaf 16:30 uur, start 17:00 uur, einde debat 18:30 uur, sluiting zaal 19:30

Meld je hier aan.