Ga naar de inhoud
Staat van de Uitvoering

Staat en IBDS delen podium op iBestuur Congres

Professionals

10:30 - 18:00, 13 september 2023

Op woensdag 13 september 2023 vindt in de Fokker Terminal in Den Haag het iBestuur Congres plaats. Bijna 20 overheids- en marktpartijen organiseren samen een boeiend programma, onder het thema ‘De Verbeelding’. Dit jaar verzorgen de Staat van de Uitvoering en de  Interbestuurlijke Datastrategie (IBDS) samen een breakout sessie rondom verantwoord datagebruik.

Verbeeldingskracht

Het programma wordt momenteel uitgewerkt. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen en ombudsman Reinier van Zutphen hebben al toegezegd deel te nemen. Deelnemers worden gedurende de dag uitgedaagd om hun verbeeldingskracht te gebruiken: Wat verwachten we van een betrouwbare overheid? Hoe bewaken we de menselijke maat? En hoe helpt digitalisering ons om de overheid beter te organiseren?

Sessie IBDS en Staat van de Uitvoering

“Breng gegevensuitwisseling tussen publieke dienstverleners nu echt op gang,” zo luidt de vijfde oproep in de Staat van de Uitvoering 2022. Het raakt direct aan de ambities van de Interbestuurlijke Datastrategie (IBDS). Om die reden trekken IBDS en de Staat ook samen op tijdens het iBestuur Congres.

We hebben diverse interessante sprekers in petto voor een bijdrage aan de breakout sessie met de titel ‘Naar proactieve dienstverlening door verantwoord datagebruik; maar hoe?’

Over de breakout sessie

Proactieve dienstverlening gebaseerd op verantwoord datagebruik door de overheid. We kunnen het ons allemaal verbeelden. Toch zijn er in de praktijk de nodige struikelblokken: juridisch, ethische en technologische. Hoe maken we het eenvoudiger voor burgers? Wat kunnen we leren van onze zuiderburen? En hoe kunnen we dit in Nederland vormgeven?

Overheidsdienstverlening waarbij burgers niet meer zelf op zoek hoeven, maar krijgen waar ze recht op hebben. Automatisch. Zonder gedoe. En in vertrouwen. In België is dit concept succesvol geïmplementeerd in onder meer de sociale zekerheid. Als een overheid weet dat een burger ergens recht op heeft, dan krijgt hij het. Daarvoor is het nodig om op een verantwoorde manier data te kunnen delen. Een oproep die ook luid en duidelijk doorklinkt in de Staat van de Uitvoering.

De Belgische Kruispuntbank laat zien dat het kan. In Nederland wordt deze ontwikkeling ingezet vanuit de Interbestuurlijke Datastrategie. Met de doorontwikkeling van het bestaande stelsel van basisregistraties naar een federatief datastelsel. Hoe gaan we dit toekomstbeeld samen realiseren? Welk gesprek vraagt dit tussen politiek, beleid en uitvoering? En hoe houden we daarbij oog voor publieke waarden zoals autonomie, privacy en transparantie? Tijdens deze sessie gaan we hierover fysiek en online met elkaar in gesprek.

Interesse in deelname?

Deelname aan het iBestuur is uitsluitend op uitnodiging. Doelgroep zijn bestuurders en beslissers, verantwoordelijk voor of betrokken bij i-overheid, vanuit alle departementen, gemeenten, provincies, waterschappen, AG’s, ZBO’s, uitvoeringsorganisaties, onderwijs en wetenschap, en bedrijfsleven. Herken je je in de doelgroep en heb je interesse in deelname? Meld het via de website iBestuurcongres.nl. Vanaf juni worden uitnodigingen verstuurd.