Ga naar de inhoud
Staat van de Uitvoering

Stand van de uitvoering

Nederland kent ruim 200 uitvoeringsorganisaties. Elk met een eigen unieke publieke taak; van examinering tot registraties en van inspectie en toezicht tot uitkering en inning. Taken die burgers en bedrijven vaak direct raken. Waar elke uitvoeringsinstantie eerst zijn eigen manier van rapporteren had, is nu afgesproken dat elke organisatie jaarlijks een zogenaamde Stand van de Uitvoering opstelt. Daarin delen ze de dilemma’s waar zij als professionals in de uitvoering mee worstelen.

Onderzoeken per uitvoeringsorganisatie

In de eerste Staat van de Uitvoering onderzoeken we 38 uitvoeringsorganisaties. Het zijn de publieke dienstverleners die het meest intensief contact hebben met burgers en ondernemers: zelfstandige bestuursorganen, agentschappen en diensten. We putten uit de Standen van de Uitvoering waarin zij de resultaten van hun zelfreflectie delen. De organisaties die nog niet zo’n knelpuntenrapport hebben opgeleverd, worden bevraagd door het onderzoeksteam van de Staat van de Uitvoering.

Rode draad in knelpunten

Het onderzoeksteam gaat vervolgens op zoek naar de rode draad in de Standen van de Uitvoering. Over de belangrijkste inzichten uit de rapporten van de publieke dienstverleners gaan we in gesprek met politiek, beleid en uitvoering. Zo zetten we samen stappen naar een beter presterende overheid.

Standen van de Uitvoering

Er zijn 38 organisaties die deelnemen aan de Staat van de Uitvoering in 2022. Op verzoek hebben we onderstaand overzicht uitgebreid met alle tot nu toe gepubliceerde Standen van de uitvoering. Ook als die buiten de scope van de Staat vallen.

Links naar Standen van de Uitvoering