Ga naar de inhoud
Staat van de Uitvoering
De gasten van Podcast De Publieke Ruimte: Menno Spaan en Willem Pieterson
20 september 2023

Inspiratie uit het buitenland in Podcast de Publieke Ruimte

Hoe maken we ’t minder complex? Podcast de Publieke Ruimte bekijkt dit keer de publieke dienstverlening in internationaal perspectief. Hosts Martijn Grimmius en Otto Thors gaan in gesprek met twee kenners van inspirerende voorbeelden uit het buitenland: Menno Spaan en Willem Pieterson.

In zijn Special van 2023 haalde de Staat van de Uitvoering inspiratie uit het buitenland. Internationale voorbeeldcasussen van publieke dienstverlening waarbij de burger écht centraal staat, gegevensuitwisseling wel degelijk mogelijk blijkt ondanks privacyregels en waar burgers en ondernemers automatisch krijgen waar ze recht op hebben van de overheid.

Wat moet er in Nederland gebeuren om dit in Nederland voor elkaar te krijgen? Daarover gaan Otto en Martijn in gesprek met:

  • Menno Spaan, directeur van Haagse Beek en specialist in bestuurlijke vernieuwing voor publieke organisaties. Haagse Beek deed onderzoek in opdracht van de Staat van de Uitvoering. De webinar-serie ‘innovating government’ vormt een belangrijke bron voor de Special van de Staat.
  • Willem Pieterson, gespecialiseerd in dienstverlenings- en organisatievraagstukken bij overheden, oprichter en adjunct-directeur van het Center for eGovernment Studies aan de universiteit Twente. Ook Pieterson verricht onderzoek voor de Staat van de Uitvoering en was onder meer betrokken bij het onderzoek naar hoe burgers de kwaliteit van overheidsdienstverlening ervaren.

“Als het in België kan, kan het in Nederland ook”

Ook een telefoontje met Sarah Spiessens, projectleider bij de stad Gent, biedt inspiratie. Gent ontving voor zijn pro-actieve dienstverlening de GemeenteDelersprijs 2023. “Wij laten data lopen, in plaats van de burger,” vertelt Spiessens in de uitzending.

Al pratende raken de gasten diverse sleutels tot succes voor een toekomstbestendige publieke dienstverlening in Nederland: centrale regie, bestuurlijke wil, lef, timing en mindset.

Beluister de podcast nu op Spotify of via Apple Podcast.  Reageren? Mail dan naar staatvandeuitvoering@ictu.nl

 

Ontdek meer:
21 juni 2023

Nieuwe podcast de Publieke Ruimte – Hoe maken we het minder complex?

Lees dit artikel