Ga naar de inhoud
Staat van de Uitvoering
15 februari 2023

Internationaal benchmarkonderzoek naar prestaties publieke sector

Hoe presteert de Nederlandse publieke sector? En op welke terreinen kunnen we leren van andere landen? Je leest het in het rapport van een internationaal benchmarkonderzoek naar prestaties van de publieke sector.

Het European Institute of Public Administration (EIPA) voert in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een meerjarig onderzoeksprogramma uit naar de prestaties van de publieke sector in 35 landen. Het gaat om alle 27 lidstaten van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Noorwegen en IJsland en daarnaast de VS, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland.

De effectiviteit en de efficiency van diverse beleidsdomeinen worden in dit onderzoeksprogramma doorgelicht en internationaal vergeleken. Zo ook de tevredenheid en het vertrouwen van burgers. Dat gebeurt op basis van een internationale benchmark aanpak.

Op 2 en 3 februari 2023 werden de eerste onderzoeksresultaten gepresenteerd tijdens een grote internationale online-conferentie en wel voor de volgende beleidsdomeinen:

  • Openbaar Bestuur
  • Bouwen en Wonen/Volkshuisvesting
  • Veiligheid en Justitie
  • Onderwijs

Wat kan Nederland leren van andere landen? Lees daarvoor het onderzoeksrapport dat EIPA inmiddels heeft gepubliceerd en kosteloos te downloaden is. Dit meerjarige onderzoeksprogramma is geïnitieerd in het kader van het programma Kennis van de Overheid en de Staat van de Uitvoering.