Ga naar de inhoud
Staat van de Uitvoering
19 juni 2023

Kabinetsreactie op Staat van de Uitvoering 2022

Op vrijdag 16 juni is de kabinetsreactie op de Staat van de Uitvoering 2022 naar de Tweede Kamer gestuurd. De Kamerbrief is afkomstig van minister Hanke Bruins Slot van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het kabinet realiseert zich dat oog voor de uitvoering en uitvoerbaarheid van het beleid erg belangrijk is zodat ook het doel van het beleid kan worden bereikt, schrijven beide ministers. In de reactie verwoorden zij hoe aan de vijf oproepen uit de Staat van de Uitvoering 2022 gehoor wordt gegeven.

Bekijk de volledige kabinetsreactie hier. En lees ook het artikel in Binnenlands Bestuur: ‘Kabinet wil wet- en regelgeving vereenvoudigen’

Ontdek meer:
18 januari 2023

Uitvoeringsorganisaties trekken aan de bel

Lees dit artikel