Ga naar de inhoud
Staat van de Uitvoering
22 juni 2023

Staat van de Uitvoering haalt inspiratie uit buitenland om complexiteit aan te pakken

Op donderdag 22 juni 2023, de Dag van de Publieke Dienstverlening, heeft Abdeluheb Choho (algemeen directeur RVO), een thema-uitgave van de Staat van de Uitvoering overhandigd aan Tweede Kamerleden Don Ceder (CU), Hind Dekker (D66), Mark Strolenberg (VVD) en Evert-Jan Slootweg (CDA). Deze Special bevat internationale praktijkvoorbeelden die een inspiratiebron vormen om de complexiteit aan te pakken waardoor de dienstverlening aan burgers en ondernemers in Nederland verbeterd wordt.

Centrale conclusie van de Special is dat de Nederlandse publieke dienstverlening het in internationaal perspectief best goed doet. Maar als het gaat om het echt centraal stellen van burgers en ondernemers, kunnen we nog veel leren van andere landen.

“Dit vereist een omslag in denken en organiseren. Voor echt succesvolle dienstverlening moeten we burgers en ondernemers veel meer als uitgangspunt nemen. In andere landen zien we mooie voorbeelden. De burger hoeft niet te snappen hoe de overheid is georganiseerd. De overheid moet snappen hoe burgers en ondernemers het best geholpen zijn, zodat de dienstverlening daarop kan worden ingericht,” aldus Abdeluheb Choho.

De burger hoeft niet te snappen hoe de overheid is georganiseerd.

Abdeluheb Choho

In januari van dit jaar overhandigde stuurgroep voorzitter Choho de eerste Staat van de Uitvoering aan de Tweede Kamer. Belangrijkste conclusie daarin was dat er grote zorgen bestaan over de toekomstbestendigheid van de uitvoering. De complexiteit van wet- en regelgeving en de stapeling van beleid vormen de grootste obstakels die een goede dienstverlening aan burgers en ondernemers in de weg staan.

Kansrijke internationale voorbeelden

Voor de totstandkoming van de Special heeft adviesbureau Haagse Beek een tiental internationale praktijkvoorbeelden onderzocht. In webinars met vertegenwoordigers van uitvoering, beleid, politiek en de doelgroep is gereflecteerd op de casussen.

Tot de kansrijke voorbeelden behoort onder meer Nieuw-Zeeland, die het belastingstelsel in tien jaar tijd sterk vereenvoudigde, inclusief de onderliggende IT-systemen. In het land hoeven burgers ook maar één keer hun gegevens aan te leveren bij de overheid om te krijgen wat ze nodig hebben.

Oostenrijk maakte het subsidielandschap voor ondernemers een stuk toegankelijker door een subsidie-hulp te ontwikkelen. En Vlaanderen is een inspiratiebron als het gaat om de vergaande digitalisering waardoor toeslagen automatisch worden toegekend.

Bekijk de Special 2023
van de Staat van de Uitvoering.  

Foto’s: Martijn Beekman
(van links naar rechts: Hind Dekker, Don Ceder, Mark Strolenberg, Abdeluheb Choho (directeur RVO) en Evert-Jan Slootweg)