Ga naar de inhoud
Staat van de Uitvoering
9 juni 2023

Vermindering van complexiteit voor ondernemers in Oostenrijk

In het kader van de Staat Special 2023 zijn goede praktijkvoorbeelden uit andere landen verzameld. Een van de mooie voorbeelden komt uit Oostenrijk. Daar heeft men een innovatieve oplossing voor ondernemers bedacht. RVO heeft in Nederland te maken met een complex subsidielandschap. De organisatie bericht daar ook over in de Stand van de RVO 2022.

In Oostenrijk zijn er voor ondernemers veel verschillende subsidies. Daar heeft men een mooie oplossing voor bedacht: het Oostenrijkse Business Service Portal (www.usp.gv.at) is bedoeld als 1 loket voor bedrijven bij de overheid.

Het portaal biedt informatie over een bedrijf beginnen, belastingen, wettelijke verplichtingen en er zijn transacties mogelijk. Door er 1 loket van te maken, vermindert men de administratieve lasten voor ondernemers. Het portaal maakt gebruik van artificiële intelligentie om op een hele effectieve manier te helpen zoeken naar subsidies waarvoor de onderneming in aanmerking komt.

Op basis van alle gegevens over het bedrijf waarover de overheid al beschikt, ontvangen bedrijven in het portaal een overzichtelijke selectie van subsidieregelingen waarvoor ze in aanmerking komen. In het verleden moest men zelf de complexe en soms afwijkende subsidieregels van verschillende subsidiegevers doornemen om te bepalen of men in aanmerking kwam.

Het patroon van complexiteit doorbreken

Complexiteit kan op verschillende manieren vereenvoudigd worden. De meest fundamentele vermindering van complexiteit is als wetten en regelingen vereenvoudigd worden: het uit te voeren beleid wordt simpeler en kent minder uitzonderingen. Daarmee wordt het beleid beter uitvoerbaar voor de overheid zelf en beter te begrijpen voor burgers en ondernemers.

Een andere manier om de complexiteit te verminderen, is om burgers en ondernemers niet met al die complexiteit te confronteren, maar ze op een eenvoudige, op hun specifieke situatie toegesneden manier door de complexe materie te helpen. Dit voorbeeld uit Oostenrijk doet dat laatste.

Een vergelijkbare interessante ontwikkeling in Nederland is de Persoonlijke Regelingen Assistent. In dit project werken ICTU en de Dutch Blockchain Coalition samen met het ministerie van BZK en verschillende partners aan het inzichtelijk maken van complexe regels rond specifieke levensgebeurtenissen. Bijvoorbeeld voor mensen die met pensioen gaan of ondernemers die coronasteun wilden aanvragen.

Symptoombestrijding?

Er wordt wel eens beweerd dat oplossingen zoals het Oostenrijkse Business Service Portal en de Persoonlijke Regelingen Assistent symptoombestrijding zijn. In theorie is het vereenvoudigen van wetten en regels een betere oplossing, omdat daarmee ook de uitvoerbaarheid voor publieke dienstverleners wordt vergroot. Maar dergelijke vereenvoudigingen duren lang en zijn niet altijd mogelijk. Daarom zijn burgers en ondernemers zeer geholpen met deze praktische benadering waarbij de complexiteit binnen de overheid, van hen weggehouden wordt.

Ontdek meer:
16 december 2022

RVO deelt GOUDEN lessen voor samenwerking in de keten

Lees dit artikel