Ga naar de inhoud
Staat van de Uitvoering

Belastingdienst

De Belastingdienst is verantwoordelijk voor het heffen, controleren en innen van rijksbelastingen, bijdragen zorgverzekeringswet, premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen. Ook controleert de Belastingdienst of de wetgeving op het gebied van economische ordening wordt nageleefd en bestrijden ze financiële en belastingfraude.

Website

Stand van de Uitvoering van de Belastingdienst 2023

In de kabinetsreactie op het rapport ‘Ongekend Onrecht’ heeft het kabinet toegezegd dat de Belastingdienst jaarlijks een Stand van de uitvoering opstelt. In deze derde Stand deelt de Belastingdienst welke stappen zijn gezet in de oplossing van knelpunten die de dienst in beeld brengt op basis van signalen van binnen en van buiten de organisatie.

Over deze stand

 • Publicatiedatum

  December 2023
 • Domein

  Sociaal & Inkomen

Stand van de Uitvoering van de Belastingdienst 2022

De Stand van de Uitvoering is een uitnodiging en een oproep aan de politiek om samen met beleid, de samenleving en de Belastingdienst het gesprek aan te gaan om gezamenlijk te werken aan verbeteringen voor burgers en bedrijven. 

Over deze stand

 • Publicatiedatum

  December 2022
 • Domein

  Sociaal & Inkomen

Stand van de Uitvoering van de Belastingdienst 2021

Voor de eerste Stand van de Uitvoering van de Belastingdienst is een inventarisatie gedaan in zomer 2021 van al bestaande en bekende signalen binnen de verschillende onderdelen van de Belastingdienst.

Over deze stand

 • Publicatiedatum

  Januari 2022
 • Domein

  Sociaal & Inkomen