Ga naar de inhoud
Staat van de Uitvoering

Totstand­koming Staat van de Uitvoering

Op 18 januari 2023 is de eerste Staat van de Uitvoering aan de Tweede Kamer overhandigd: een rijksbreed en trendmatig beeld over de uitvoeringspraktijk van de overheid. Hieronder schetsen we het proces van totstandkoming, een globale tijdslijn van deze periodieke publicatie.

Het proces van totstandkoming Staat van de Uitvoering Deze cyclus wordt jaarlijks doorlopen: • Onderzoek doen • Leren, delen, reflecteren • Publicatie • Behandeling in de Kamer Doorlopend worden onderzoeken en onderzoeksresultaten gepubliceerd op www.staatvandeuitvoering.nl Mijlpalen in 2022 • 23 juni 2022: Dag van de Publieke Dienstverlening • 28 september 2022: Dag van de Uitvoering • Najaar 2022: Publicatie Staat van de Uitvoering (werd januari 2023) Beoogde mijlpalen vanaf 2023: • Juni: Dag van de Publieke Dienstverlening • Augustus: Kabinetsreactie • September: Dag van de Uitvoering
Lees als tekst

2022

 • 23 juni 2022
  Dag van de dienstverlening
 • 28 september 2022
  Dag van de uitvoering
 • Najaar 2022
  Publicatie Staat van de uitvoering

Doorlopende onderzoeken en onderzoeksresultaten, gepubliceerd op www.staatvandeuitvoering.nl

Vanaf 2023

 • Juni
  Dag van de dienstverlening en publicatie Staat van de uitvoering
 • Augustus
  Kabinetsreactie
 • September
  Dag van de uitvoering

Proces van de Staat van de Uitvoering

Voor de Staat van de Uitvoering zijn uitvoeringsorganisaties nader in beeld gebracht. Er vond deskresearch plaats van de Standen van de Uitvoering waarin de organisaties rapporteren over de knelpunten die zij ervaren.

Parallel hebben onderzoekers nieuwe kennis vergaard over bijvoorbeeld werkomstandigheden, organisatiecultuur, media-aandacht, burgertevredenheid, innovatie en internationaal perspectief. De resultaten van die onderzoeken zijn gepubliceerd op deze website. De meest opvallende resultaten die voortkomen uit de onderzoeken worden in een rapportage aan de Tweede Kamer samengevat: de Staat van de Uitvoering.

Mijlpalen in de totstandkoming

Reflectie- en duidingssessies

Alleen door samen te leren en reflecteren zetten we stappen naar een beter presterende overheid. Daarom vinden regelmatig reflectiesessies plaats met uitvoerders en beleidsmakers. De inzichten die hieruit voortkomen, worden weer gedeeld tijdens duidingssessies met bestuurders. In die sessies wordt de concrete opbouw en inhoud van de Staat van de Uitvoering bepaald.

En wanneer gaan we het nu hebben over het echte probleem? De complexiteit.

Medewerkster van grote publieke dienstverlener tijdens reflectiebijeenkomst van de Staat

Dag van de Uitvoering

De Dag van de Uitvoering is een initiatief van het rijksbrede Netwerk van Publieke Dienstverleners (NPD). Het samenwerkingsverband organiseert jaarlijks een netwerkcongres. Een uitgelezen moment om alle ontwikkelingen in de uitvoeringspraktijk te bespreken.

Dag van de Publieke Dienstverlening

De United Nations Public Service Day wordt elk jaar op 23 juni gevierd. In Nederland staan we dan stil bij de Dag van de Publieke Dienstverlening. Op deze dag gaan Kamerleden samen met verschillende uitvoeringsorganisaties en beleidsambtenaren in gesprek om te kijken hoe de publieke dienstverlening verbeterd kan worden. De organisatie van de dag is in handen van het programma Werk aan Uitvoering.

Aanbieding aan Tweede Kamer

De Staat van de Uitvoering is achtereenvolgens besproken in de ambtelijke commissie uitvoering (ACU) en de ministeriële commissie uitvoering (MCU). Daarna heeft de minister van Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot de rapportage aangeboden aan de Tweede Kamer. De bijbehorende kamerbrief is een openbaar document.