Ga naar de inhoud
Staat van de Uitvoering

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Het Centrum Indicatiestelling Zorg is een onafhankelijke uitvoeringsinstantie van het ministerie van VWS die beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor zorg uit de Wet langdurige zorg. Sinds 2020 voert het CIZ ook de Wet zorg en dwang uit.

Website

CIZ Stand van de uitvoering 2024

In deze derde Stand van de Uitvoering gaat het CIZ in op (de voortgang van) knelpunten die ze ervaart in haar dienstverlening voor cliënten.

Over deze stand

 • Publicatiedatum

  Juni 2024
 • Domein

  Zorg

CIZ Stand van de uitvoering 2023

Het CIZ vindt het belangrijk om bij te dragen aan het functioneren van het zorgstelsel door signalen op te halen en knelpunten te signaleren en te bespreken met het ministerie van VWS. Dat doet het CIZ met deze Stand van de Uitvoering.

Over deze stand

 • Publicatiedatum

  Juni 2023
 • Domein

  Zorg

Stand van de Uitvoering 2022 CIZ

In deze Stand beschrijft het CIZ de uitgangspunten van de organisatie, de kwaliteit van dienstverlening en de daarbij horende speerpunten en de knelpunten in de uitvoering met mogelijke oplossingen. De knelpunten zijn al onderwerp van gesprek met de betrokken partijen. De genoemde speerpunten en oplossingen geven een beeld van waar het CIZ nu staat en waar het CIZ naar toe wil.

Over deze stand

 • Publicatiedatum

  Mei 2022
 • Domein

  Zorg