Ga naar de inhoud
Staat van de Uitvoering

Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)

De Raad voor de Kinderbescherming in Nederland is een dienst van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De RvdK voert een aantal wettelijke taken uit die te maken hebben met kinderen, met name kinderen die in de knel dreigen te komen of dat al zitten.

Website

Jaarbericht en Stand van de Uitvoering 2022

In dit jaarbericht besteedt de RvdK aandacht aan een aantal actuele thema’s in hun werkveld. Ze laten zien welke stappen ze hebben gezet en welke resultaten ze hebben geboekt. En ze schetsen knelpunten en dilemma’s in hun werk.

Over deze stand

  • Publicatiedatum

    Mei 2022
  • Domein

    Veiligheid