Ga naar de inhoud
Staat van de Uitvoering

In Vlaanderen is gegevens­uitwisseling mogelijk mét privacy­wetgeving

In Vlaanderen worden gegevens over personen door de overheid gecombineerd. Hierdoor is het Vlaams Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG) in staat om automatisch toeslagen te geven. Nederland en Vlaanderen vallen onder dezelfde Europese privacyregels. Hoe krijgt de Belgische overheid het dan toch voor elkaar om gegevens uit te wisselen?

De grondslag voor de gegevensuitwisseling is een decreet (Vlaamse wet) waarin staat aangegeven dat het mogelijk is om gegevens te verzamelen. Dit sluit aan op het algemeen belang, zoals omschreven in artikel 6 van de GDPR die het mogelijk maakt om informatie van inwoners te gebruiken. In Vlaanderen is vervolgens specifiek in protocollen met organisaties vastgelegd welke informatie wordt verzameld en waarvoor.

Kruispuntbank en MAGDA

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) is een Belgische federale overheidsorganisatie; een nationale databank waarin alle basisgegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden verzameld zijn.

Daarnaast is er gegevensdelingsplatform MAGDA (Maximale Gegevensdeling tussen Administraties), dat op regionaal niveau gegevensdeling mogelijk maakt. Het platform werd in 2006 gelanceerd met als doel de papierberg te verkleinen voor burgers, ondernemingen en overheden en gegevens slechts één keer in te zamelen (het once-only principe).

De Kruispuntbank en MAGDA leveren het VUTG informatie van andere organisaties, maar alleen voor zover die informatie relevant is voor de uitvoering van de taak. De Vlaamse Toezichtscommissie vervulde een belangrijke rol door vooraf te adviseren over het gebruik en de uitwisseling van gegevens.

Automatisch krijgen waar je recht op hebt

Door deze manier van werken met de Kruispuntbank en MAGDA, worden circa 180.000 kinderen extra bereikt met toeslagen. Het gaat met name om mensen die moeite hebben met de aanvraagprocedure en onvoldoende bekend zijn met de systemen van de overheid.

Het Vlaams Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG) krijgt hiervoor dus gegevens van meer dan tien andere organisaties. Denk daarbij aan persoonlijke informatie uit het Rijksregister, inkomensgegevens van de Belastingdienst en gegevens over inschrijving en aanwezigheid op school of opvang van het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Op basis van deze gegevens wordt voor ieder kind maandelijks een basisbedrag uitbetaald, automatisch aangevuld met een of meerdere van de 8 toeslagen (schoolbonus, sociale toeslag, ondersteuningstoeslag, kinderopvangtoeslag, kleutertoeslag, schooltoeslag, wezentoeslag, pleegzorgtoeslag) waar het kind recht op heeft.

Webinar

Hierboven een fragment uit een webinar dat adviesbureau Haagse Beek organiseerde voor de Special ‘Inspiratie uit het buitenland’ van de Staat van de Uitvoering. Tom de Vis, bedrijfsjurist VUTG en Katrien Mertens, data protection officer VUTG leggen uit hoe de gegevensuitwisseling in Vlaanderen is georganiseerd. Mariette Lokin, principal consultant bij Hooghiemstra & Partners, reflecteert vervolgens op de situatie in Nederland. Menno Spaan, directeur Haagse Beek, leidt de discussie. Bekijk hier het volledige webinar.

 

Deel jouw inspiratie

Ken je een praktijkvoorbeeld uit de publieke dienstverlening dat niet mag ontbreken op deze pagina? Laat het ons weten!

Stuur een e-mail
Deel jouw inspiratie