Ga naar de inhoud
Staat van de Uitvoering

Dialoogsessie jonge ambtenaren over Staat van de Uitvoering

Iedereen

15:00 - 16:30, 15 mei 2023

Op maandag 15 mei 2023 organiseren de RBB Groep -het leernetwerk van 47 landelijk opererende uitvoeringsorganisaties- en het jonge ambtenarennetwerk FUTUR een dialoogsessie over de Staat van de Uitvoering. Er vindt daarbij een dialoog plaats met elkaar en met Diana Starmans (lid van raad van bestuur SVB en voorzitter van dagelijks bestuur RBB Groep) over het rapport.

Achtergrond dialoogsessie

Op 18 januari 2023 is de eerste Staat van de Uitvoering gepubliceerd en overhandigd aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Met de Staat van de Uitvoering wordt kritisch gekeken naar de uitvoeringspraktijk van de overheid. De eerste Staat van de Uitvoering laat zien dat er redenen zijn voor ernstige zorgen over de toekomstbestendigheid van de dienstverlening.

De complexiteit van de wetgeving en de stapeling van nieuw beleid zijn verreweg de grootste knelpunten voor burgers, ondernemers en uitvoeringsorganisaties. Alhoewel er ook veel goed gaat, sluit veel wetgeving niet aan bij de leefwereld van burgers. Gegevensuitwisseling verloopt moeizaam en IT-systemen zijn deels verouderd. Bij het opstellen van beleid krijgt de uitvoerbaarheid te weinig aandacht. En het werk wordt arbeidsintensiever in een krapper wordende arbeidsmarkt.

Ga in gesprek over jouw toekomst

De toekomstbestendigheid van de dienstverlening raakt hiermee ook de toekomst van het werk van de jonge ambtenaar. Daarom gaan de RBB Groep en FUTUR graag hierover met jou in gesprek!

Samen met uitvoeringsorganisaties, gemeenten en provincies en met Diana Starmans (lid van raad van bestuur SVB/voorzitter van dagelijks bestuur RBB Groep) bespreken we de uitdagingen uit de eerste Staat van de Uitvoering. Wat kunnen wij als jonge ambtenaren bijdragen aan de oplossing van de beschreven uitdagingen?

Aanmelden

Er is ruimte voor 25 deelnemers en nog plek voor zo’n tien jonge ambtenaren (tot ca. 35 jaar). De sessie vindt 15 mei van 15:00-16:30 uur bij de SVB in Utrecht plaats.

Ben je enthousiast geworden om dit gesprek te voeren? Meld je aan via de website van de RBB-Groep. Over de exacte invulling van het programma hoor je later meer. Het is niet nodig om in de dagelijkse praktijk bezig te zijn met de Stand of Staat van de Uitvoering. De stellingen zijn we zo dat iedereen daar een eigen invulling op kan delen. Deelname is kosteloos.

 

Ontdek meer:
22 maart 2023

Buitenlandse succescasussen gezocht voor Staat van de Uitvoering

Lees dit artikel
Afbeelding_op zoek naar internationale succescasussen