Ga naar de inhoud
Staat van de Uitvoering
Afbeelding_op zoek naar internationale succescasussen
22 maart 2023

Buitenlandse succescasussen gezocht voor Staat van de Uitvoering

Ken je inspirerende, succesvolle werkwijzen uit het buitenland, die wellicht ook interessant zijn voor de publieke dienstverlening in Nederland? Laat het weten! Haagse Beek organisatieadvies bereidt voor de Staat van de Uitvoering een onderzoek voor naar succescasussen in het buitenland. Denk hierbij aan voorbeelden van overheden die anders zijn gaan werken en die een alternatief kunnen bieden voor de problemen die zijn geconstateerd in het eerste rapport van de Staat van de Uitvoering.

Denk dan aan voorbeelden uit het buitenland waarin nieuwe werkwijzen hebben geleid tot een complexiteitsreductie bij dienstverleners. Ook casussen waar samenwerking tussen uitvoering, beleid en politiek is bevorderd of waarbij de doelgroep radicaal centraal is komen te staan, zijn zeer welkom. Door succesvolle werkwijzen van elders uit te lichten, helpen we de problemen oplossen die in de Staat van de Uitvoering 2022 zijn benoemd.

Analyse van de casussen

Haagse Beek zal de casussen identificeren en analyseren, om er vervolgens in enkele webinars op te reflecteren vanuit de uitvoering, vanuit beleid en vanuit de politiek. Wat kunnen we van successen elders leren en zou het ook toepasbaar en werkbaar zijn in de Nederlandse context? De uitkomsten worden meegenomen in de volgende rapportage van de Staat van de Uitvoering aan de Tweede Kamer.

Neem contact op

Ken je internationale succescasussen die het waard zijn om te bestuderen, of zie je in andere landen dingen goed gaan die we in Nederland ook zouden moeten toepassen? Neem contact op met Jort Kamphuis via j.kamphuis@haagsebeek.nl. Op de hoogte blijven van het onderzoek en de webinars? Volg Staat van de Uitvoering op LinkedIn of schrijf je in voor de nieuwsbrief van Haagse Beek. 

 

Ontdek meer:
15 februari 2023

Internationaal benchmarkonderzoek naar prestaties publieke sector

Lees dit artikel