Ga naar de inhoud
Staat van de Uitvoering

EIPA-conferentie: Public Sector Performance Results 2023 International Benchmarking Study

Iedereen

9:00 - 11:55, 8 februari 2024 t/m 9 februari 2024

Het European Institute of Public Administration (EIPA) voert in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een meerjarig onderzoeksprogramma uit naar de prestaties van de publieke sector in 35 landen. Het gaat om alle 27 lidstaten van de Europese Unie, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Noorwegen en IJsland en daarnaast de VS, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland.

Onderzoeksresultaten

De effectiviteit en de efficiency van diverse beleidsdomeinen worden in dit onderzoeksprogramma doorgelicht en zo ook de tevredenheid en het vertrouwen van burgers. Dat gebeurt op basis van een internationale benchmark aanpak. In februari 2023 werden de eerste onderzoeksresultaten gepubliceerd voor de volgende beleidsdomeinen: Openbaar Bestuur, Bouwen en Wonen/Volkshuisvesting, Veiligheid en Justitie en Onderwijs. 

Op 8 en 9 februari 2024 neem je tijdens een online conferentie als eerste kennis van de onderzoeksresultaten van het tweede deel. Daarbij gaat het om de volgende beleidsterreinen:

  • Sociale Zekerheid, Werkgelegenheid, Inkomen en Vermogen
  • Economie, Infrastructuur, Wetenschap, Technologie en Innovatie
  • Milieubescherming en Klimaatbeleid

Naast een presentatie van de onderzoeksresultaten, is er ook een paneldebat voor elk beleidsterrein.

Ervaren wat we in Nederland kunnen leren van andere landen? Meld je aan voor de online EIPA-conferentie.