Ga naar de inhoud
Staat van de Uitvoering

IBDS-Stelseldag 2024

Iedereen

9:30 - 17:30, 11 december 2024

In december organiseert Realisatie Interbestuurlijke Datastrategie (Realisatie IBDS) weer een IBDS-Stelseldag. Reserveer 11 december 2024 alvast in de agenda en meld je bij interesse vast aan.  Het programma wordt de komende maanden verder ingevuld.

Samen met Rijk, provincies, gemeenten, uitvoeringsorganisaties en waterschappen werkt de Interbestuurlijke Datastrategie (IBDS) aan de uitdagingen rondom verantwoord datagebruik. Er komt veel bij kijken om op het juiste moment over de juiste gegevens te kunnen beschikken: wie data wil gebruiken stuit vaak nog op technische, juridische of ethische knelpunten. 

IBDS organiseert het jaarlijkse congres om met partners te markeren waar het programma staat en welke volgende stappen gezet moeten worden. 

Ga voor meer informatie en aanmeldingen naar de website van IBDS