Ga naar de inhoud
Staat van de Uitvoering

Reuring!Café: De Deskundige Overheid

Iedereen

17:00, 31 oktober 2023

Op 31 oktober organiseert de Vereniging voor OverheidsManagement in samenwerking met Staat van de Uitvoering een Reuringdebat met het onderwerp. Naar een deskundige(re) overheid die grote opgaven aankan.

In de afgelopen decennia is flink bezuinigd op het overheidsapparaat en overheerste het idee dat de overheid bescheiden moest zijn in haar ambities. De tijd van bezuinigingen is echter voorbij, en vandaag de dag wordt weer gepleit voor een sterke, strategisch sturende overheid.

De vraag is echter of de overheid wel de kennis en deskundigheid in huis heeft om die meer inhoudelijke en sturende rol met succes te vervullen. Daarover bestaan serieuze twijfels. In de afgelopen decennia is veel kennis bij de overheid verloren gegaan. 

Gezien de grote opgaven waarvoor overheid en samenleving staan, wat is het (type van) deskundigheid die de overheid in ieder geval (weer) in huis moet hebben? Hoe zorgen we ervoor dat de overheid goede mensen in dienst heeft en houdt? En hoe zorgen wij dat zij zo is ingericht dat die kennis en kunde daadwerkelijk bijdragen aan weloverwogen en effectieve beleidsvoering? Daarover handelt het WRR-adviestraject Deskundige Overheid. Het zijn ook de vragen die centraal staan tijdens dit Reuringdebat én belangrijke input vormen voor de Staat van de Uitvoering om knelpunten in de publieke dienstverlening te analyseren en oplossingen te vinden.

Het programma van dit Reuring!Café

Reuring!Café richt zich op het informeel samenbrengen van ambtenaren, betrokken burgers, mensen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Tijdens deze editie pakken we uit met een mooie entourage en een goede borrel. Ditmaal verzorgt het Ron Lezer Jazztrio de muziek. Mark Frequin, oud-voorzitter van de VOM, is de debatleider. Godfried Engbersen, lid van de WRR, is de host van de avond. 

De bankgasten van de avond zijn:

  • Gabrielle Haenen (gemeentesecretaris Utrecht)
  • Krista Kuipers (plaatsvervangend secretaris generaal ministerie SZW)
  • Rik Braams (innovation officer in Mobiliteit , ministerie IenW en promovendus Copernicus Institute Universiteit Utrecht)
  • Janneke Oudenhoven (directeur/partner adviesbureau Hiemstra & De Vries)

Meer informatie

De zaal van het Reuring!Café over een Deskundige Overheid zit 31 oktober vol. Maar goed nieuws: vanwege de grote belangstelling, is er een livestream mogelijk gemaakt. Meld je hier aan om het debat online bij te wonen.