Ga naar de inhoud
Staat van de Uitvoering

Staatpraat – één jaar Staat van de Uitvoering

Iedereen

17:00 - 19:00, 18 januari 2024

18 januari 2023 was de aanbieding van de eerste Staat van de Uitvoering aan de Tweede Kamer. Op 18 januari 2024, precies één jaar later, organiseren we Staatpraat. Een symbolisch moment om met elkaar de balans op te maken. Wees welkom in Nieuwspoort en praat mee over de inhoud van de Staat 2024!

In de eerste Staat van de Uitvoering deden uitvoeringsorganisaties vijf concrete oproepen aan politiek en beleidsmakers om samen de publieke dienstverlening toekomstbestendig te maken. Wat is de stand van zaken één jaar later? Welke acties lopen er? Zien we verandering? Welke fundamentele verbeteringen zijn nodig? Daarover gaan we graag in gesprek. De resultaten nemen we mee in voorbereiding van de Staat van de Uitvoering 2024.

De belangrijkste conclusie van de eerste Staat van de Uitvoering betrof de complexiteit van de wetgeving en de stapeling van nieuw beleid. Veel wetgeving sluit bovendien niet aan bij de leefwereld van burgers. Gegevensuitwisseling verloopt moeizaam en IT-systemen zijn deels verouderd. Bij het opstellen van beleid krijgt de uitvoerbaarheid te weinig aandacht. En het werk wordt arbeidsintensiever in een krapper wordende arbeidsmarkt.

Het programma

 • Toekomst
  Voorafgaand aan Staatpraat organiseert FUTUR een bijeenkomst over de uitvoering van de toekomst en de rol van de (jonge) ambtenaar. Tijdens de avondsessie geven zij een terugkoppeling van de discussie.
 • Terugblik
  Staatpraat vervolgt met een korte terugblik op één jaar Staat: Wat is de rode draad in uitgebrachte Standen van de Uitvoering, welke ontwikkelingen zien we verder die bijdragen aan de oproepen uit de eerste Staat? Met stuurgroep voorzitter Abdeluheb Choho maken we de balans op.
 • Reflectie op onderzoeken
  Naast de Standen van de Uitvoering, vormt ook wetenschappelijk onderzoek een belangrijke bron voor de Staat 2024. Tijdens Staatpraat lichten we een aantal onderzoeken uit. Onder leiding van dagvoorzitter Tom Jessen reflecteert het aanwezige panel en het publiek op de onderzoeksresultaten.
 • NaPraat
  Na afloop van Staatpraat is er gelegenheid om na te praten bij een eenvoudige maaltijd. Ook wordt een aflevering opgenomen van podcast De Publieke Ruimte.

Sprekers

 • Erik-Jan van Dorp: een structureel betere Rijksdienst
  Wat is er nodig voor structurele verbetering van de Rijksdienst? Erik-Jan van Dorp, universitair docent bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht, presenteert zijn onderzoek naar zeven verbetervoorstellen van wetenschappers en andere experts. Voorstellen die wijzigingen in de organisatiestructuur of institutionele omgeving omvatten. Welke achten publieke managers het meest kansrijk? Van Dorp deelt de resultaten.
 • Zeger van der Wal: leiding geven aan uitvoering
  Hoe vertalen topbestuurders van uitvoeringsorganisaties Haagse beleidswensen? Prof. dr. Zeger van der Wal is Ien Dales Hoogleraar aan de Universiteit Leiden en het CAOP en Universitair Hoofddocent aan de National University of Singapore. Tijdens Staatpraat deelt hij de resultaten van het onderzoek dat hij deed over de leiding van de uitvoering.

Panel

De eerste namen voor het panel zijn bevestigd:

 • Inge van Dijk, Nederlandse politica. Namens het CDA is zij sinds de verkiezingen van 2021 lid van de Tweede Kamer. Van Dijk had tussen 2001 en 2018 een zetel in de gemeenteraad van het Noord-Brabantse Gemert-Bakel. In dat laatste jaar werd zij daar wethouder. Ook was zij voorzitter van CDA Brabant van 2015 tot 2020.
 • Sandra van Thiel, hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit. Zij was eerder hoogleraar Publiek Management aan de Radboud Universiteit Nijmegen Van Thiel is een toonaangevend onderzoeker op het gebied van uitvoeringsorganisaties en hun relatie met de politiek en overheid. Haar onderzoek maakt gebruik van inzichten uit de bestuurskunde, rechten, economie, bedrijfskunde en psychologie, en draagt bij aan het publiek debat.

Waar: Nieuwspoort

Wanneer: donderdag 18 januari 17.00 – 19.00u

 • De inloop is vanaf 16.30 uur. Kom op tijd i.v.m. de beveiligingscheck bij de entree van Nieuwspoort.
 • Na afloop van Staatpraat is er een buffet voor alle deelnemers.

Voor wie: Deelnemers aan eerdere reflectiesessies, andere belanghebbenden vanuit overheid en bedrijfsleven, politici, jongeren, burgers en ondernemers, netwerkorganisaties, journalisten en andere belangstellenden.

Dagvoorzitter: Tom Jessen

Meld je hieronder aan.

Meld je nu aan!

Heeft u voedselallergieën of opmerkingen voor de organisatie? Laat het hier weten.
Privacy Voorwaarden

De belangrijkste conclusie van de eerste Staat van de Uitvoering betrof de complexiteit van de wetgeving en de stapeling van nieuw beleid. Veel wetgeving sluit bovendien niet aan bij de leefwereld van burgers. Gegevensuitwisseling verloopt moeizaam en IT-systemen zijn deels verouderd. Bij het opstellen van beleid krijgt de uitvoerbaarheid te weinig aandacht. En het werk wordt arbeidsintensiever in een krapper wordende arbeidsmarkt.