Ga naar de inhoud
Staat van de Uitvoering

Staatpraat over gegevens­uitwisseling

Iedereen

17:00 - 19:00, 8 november 2023

Gegevensuitwisseling, het kan! Maar hoe dan?

Burgers en ondernemers die hun gegevens steeds opnieuw moeten aanleveren. Regelingen die te weinig worden gebruikt. IT-systemen die niet met elkaar communiceren en vaak verouderd zijn. En een te veilige interpretatie van privacywetgeving (AVG). Publieke dienstverleners proberen dergelijke problemen vooral zelf op te lossen, maar om echt een stap verder te komen is collectieve actie nodig.

Daarom organiseren we deze Staatpraat, gericht op het vinden van sleutels tot succes en het forceren van een doorbraak op het gebied van gegevensuitwisseling. Want het KAN, en het moet gewoon beter.

Drie inspirerende voorbeelden

Drie inspirerende verhalen staan centraal. In sneltreinvaart luisteren we naar de uitdagingen en de sleutels die hebben geleid tot de doorbraak. We praten erover met een panel en een zaal met professionals, bestuurders, politici, leveranciers en andere betrokkenen. We gaan voorbij de vrijblijvendheid, naar hoe krijgen we het werkend? Wie of wat is daarvoor nodig? Hoe gaan we die stap samen zetten?

  • Gegevensuitwisseling in de zorg. Marc van Dijk, directeur MedMij, en Theo Hooghiemstra, bestuurder MedMij, vertellen over de successen en lessen in het versnellen van de digitale gegevensuitwisseling tussen zorgprofessionals en de Persoonlijke GezondheidsOmgevingen. MedMij is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland en is de Nederlandse standaard voor het (veilig) uitwisselen van medische gegevens tussen zorgverleners en patiënten. Stichting MedMij is in 2018 opgericht en werkt samen met Nictiz (de Nederlandse kennisorganisatie voor digitale informatievoorziening in de zorg) en VZVZ (de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie) om het afsprakenstelsel en de informatiestandaarden te beheren en door te ontwikkelen.
  • Digitaliseren: kwestie van doen! Perry van der Weyden was hoofdingenieur-directeur Centrale Informatievoorziening en CIO van Rijkswaterstaat (RWS). Hij heeft jarenlange ervaring met digitalisering en informatievoorziening binnen de Rijksoverheid. Zo heeft hij voor Rijkswaterstaat een data-lab opgericht dat aan de basis heeft gestaan van het intensieve gebruik van data door de gehele RWS-organisatie. Tot voor kort was hij countrymanager Nederland bij Netcompany, een internationaal opererende IT-dienstverlener. Perry van der Weyden is een CIO die tegen de stroom in durft te zwemmen en resultaten weet te boeken in een complexe omgeving met veel stakeholders. 
  • Automatisch tegemoetkomingen verstrekken in Vlaanderen. Leo van Loo, gedelegeerd bestuurder Groeipakket Vlaanderen, neemt ons mee in de Vlaamse ervaringen met het automatisch toekennen van tegemoetkomingen. In 2019 heeft de kinderbijslag plaatsgemaakt voor het Groeipakket. Dat Groeipakket bevat tegemoetkomingen die automatisch worden toegekend. Een voorbeeld is de schooltoeslag. Om te bepalen waar elk kind recht op heeft, zijn veel gegevens nodig uit 40 informatiebronnen. Die gegevens stromen via het MAGDA-platform van het agentschap Digitaal Vlaanderen naar de juiste instanties.

Panelleden: 

  • Mark Vermeer (directeur Digitale Overheid, ministerie van BZK)
  • Hind Dekker (Tweede Kamerlid D66 en ondervoorzitter commissie Digitale Zaken)
  • Stuurgroeplid Diana Starmans (lid raad van bestuur SVB en stuurgroeplid Staat van de Uitvoering)

Dagvoorzitter: Tom Jessen

De oogst van deze Staatpraat is een set sleutels en handvatten die concreet maken wat er nodig is om gegevensuitwisseling nu echt op gang te brengen. De kracht is dat het hele systeem in de zaal zit, en dat er direct afspraken gemaakt kunnen worden. Na afloop is er gelegenheid om na te praten bij een eenvoudige maaltijd.

Alvast in de stemming komen? Luister dan naar de podcast met inspiratie uit het buitenland.

Waar: Nieuwspoort

Wanneer: 8 november 17.00 – 19.00u

Voor wie: professionals en bestuurders vanuit overheid en bedrijfsleven, politici, jongeren, burgers en ondernemers. Mensen die het gepraat erover zat zijn en op zoek zijn naar concrete handvaten en doorbraak methoden.

Voorbereiding: deelnemers ontvangen vooraf documentatie over de drie voorbeelden.

VOL
De Staatpraat van 8 november is volgeboekt. Geef je eventueel op voor de wachtlijst.
Als er een afmelding komt nemen we contact met je op.