Ga naar de inhoud
Staat van de Uitvoering
13 maart 2023

Eerste Kamer behandelt Staat van de Uitvoering

Dinsdag 14 maart 2023 behandelt de commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van de Eerste Kamer de Staat van de Uitvoering.

“Vooral omdat de Staat van de Uitvoering oproepen bevat die de wetgeving betreffen, acht ik het van belang dat ook uw Kamer hier kennis van neemt.” Met die woorden agendeert minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot de Staat bij de Eerste Kamer. Ze biedt de Staat en de voortgangsrapportage van Werk aan Uitvoering mede aan namens de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, Carola Schouten.

Vergadering volgen

De volledige agenda en bijbehorende agendastukken zijn in te zien via de website van de Eerste Kamer. Ook is daar een livestream te volgen. Het overleg start op dinsdag 14 maart om 16.50 uur en De Staat van de Uitvoering is punt 9 op de agenda.

Ontdek meer:
18 januari 2023

Uitvoeringsorganisaties trekken aan de bel

Lees dit artikel