Ga naar de inhoud
Staat van de Uitvoering
1 juni 2023

Factsheet over digitoegankelijkheid publieke dienstverleners

Slechts 5 procent van de 409 websites en apps waarvoor de 33 publieke dienstverleners uit de Staat van de Uitvoering 2022 verantwoordelijk zijn, voldoet volledig aan de toegankelijkheidseisen. Dat blijkt uit een ICTU-inventarisatie uit mei 2023.

Overheidswebsites spelen een belangrijke rol in de online dienstverlening. Burgers en ondernemers willen informatie opzoeken, een dienst of product aanvragen, contact opnemen, en andere zaken met de overheid regelen.

Voor velen gaat dit allemaal soepel en zonder problemen. Maar er is ook een grote groep van miljoenen burgers die websites en apps niet goed kan gebruiken. Bijvoorbeeld vanwege laaggeletterdheid en/of (tijdelijke) beperkingen en handicaps. Door websites en apps digitoegankelijk te maken wordt deze groep beter geholpen en wordt de overheidsdienstverlening dus inclusiever.

Inventarisatie van de situatie in Nederland

Binnen heel de EU is er op dit gebied nog veel werk aan de winkel. Hetzelfde geldt voor Nederland, blijkt uit het recent geïntroduceerde Dashboard DigiToegankelijk, waarin wordt bijgehouden in hoeverre websites van de Nederlandse overheidsorganisaties voldoen aan de (wettelijke) toegankelijkheidseisen. Een ICTU-inventarisatie uit mei 20233 leert namelijk dat van de 409 websites en apps waarvoor de 33 publieke dienstverleners uit de Staat 2022 verantwoordelijk zijn, er slechts 5 procent volledig aan de toegankelijkheidseisen voldoen.

Download de factsheet

Download de factsheet ‘Digitoegankelijkheid onder de loep’, met een inventarisatie van de digitoegankelijkheid van 33 publieke dienstverleners in Nederland. 

Gerelateerd onderzoek

Ervaren kwaliteit overheids­dienstverlening door burgers en ondernemers (1)

Bekijk dit onderzoek