Ga naar de inhoud
Staat van de Uitvoering
3 mei 2024

Reflecties op boodschap Staat van de Uitvoering 2024

Op 9 september wordt de Staat van de Uitvoering 2024 aangeboden aan de Tweede Kamer. De derde publicatie is op dit moment in ontwikkeling. Omdat het van belang is dat de inhoud van de rapportage breed wordt gedragen, hebben we ook dit jaar een expertsessie en een reflectiesessie georganiseerd.

De Staat van de Uitvoering heeft drie belangrijke bronnen:

  • Standen van de Uitvoering, waarin publieke dienstverleners de dilemma’s schetsen waar zij als professionals in de uitvoering mee worstelen. Sinds de eerste Staat zijn er 57 nieuwe Standen bijgekomen.
  • Onderzoeken over thema’s die relevant zijn bij het doorgronden en verbeteren van uitdagingen in de publieke dienstverlening.
  • Gesprekken met betrokkenen. Dergelijke reflecties helpen de boodschap aan te scherpen.

Er waren in april twee van dergelijke gespreksmomenten om de boodschap van de Staat ’24 te toetsen. Tijdens de expertsessie op 18 april reageerde een elftal experts van (met name) buiten de overheid op de signalen vanuit de uitvoering.

Reflectiesessie

Vervolgens was er op donderdag 25 april een reflectiesessie over de Staat van de Uitvoering 2024. Daarbij waren professionals van beleid en uitvoering aanwezig om hun visie te delen en vragen te stellen.

  • Mark Huijben van het projectteam van de Staat van de Uitvoering presenteerde er de rode draden uit de nieuwste Standen van de Uitvoering. Die laten onder meer zien dat de knelpunten van uitvoeringsorganisaties steeds urgenter worden.
  • Thijs van den Berg van de Erasmus Universiteit Rotterdam deelde inzichten uit zijn onderzoek over informatie-uitwisseling ten aanzien van beleid tussen Tweede Kamer en uitvoerings­organisaties.
  • Adviseur Siwert de Groot van het projectteam van de Staat deelde de concept boodschap met inzichten over complexiteitsreductie, arbeidsmarktkrapte en de Toekomstverkenning Publieke Dienstverlening. Een van de belangrijkste conclusies: fundamentele problemen worden niet opgelost.
  • En Johan Posseth presenteerde namens het projectteam de stand van zaken rondom de digitale overheid en gegevensuitwisseling. Naast complexiteit een van de belangrijkste knelpunten voor de publieke dienstverlening.

In de gesprekken die volgden, deelden de circa 60 aanwezigen hun ervaringen, visie en vragen. Daarvoor hartelijk dank.

Het team van de Staat van de Uitvoering gebruikt de reflecties de komende maand bij het schrijven van de nieuwe editie van de Staat van de Uitvoering. Op 20 juni volgt een duidingssessie met bestuurders. En op 9 september is het officiële aanbiedingsmoment van de Staat ’24.