Ga naar de inhoud
Staat van de Uitvoering

Buiten de gebaande paden: leren van successen in beleids­ontwikkeling en -uitvoering

In dit onderzoek wordt ingegaan op de problemen en crises die worden
gevormd door factoren zoals overstromingen, economische achteruitgang,
criminaliteit en onveiligheid. Ondanks deze uitdagende omstandigheden
zijn er grote successen geboekt in de drie geanalyseerde projecten: Ruimte
voor de Rivier, Brainport Eindhoven en de Zorg- en Veiligheidshuizen

Over dit onderzoek

 • Thema

  Focus in de keten
 • Datum

  Juni 2023
 • Onderzoeks­instantie

  Universiteit Utrecht
 • Onderzoekers

  Linde Bekkers, Michelle Breurman, Timo Dahm, David Schut, Bram Spaai, Fleur Stalenhoef, Jacob Toftdal en Maartje van Diest (Universiteit Utrecht)

Samenvatting onderzoek

Het rapport past binnen de beweging van ‘Positive Public Administration’, die de nadruk legt op leren van succesvolle casussen. In een complexe en snel veranderende beleidsomgeving met verschillende belanghebbenden is het belangrijk om aandacht te besteden aan het proces van beleidsontwikkeling- en implementatie. Deze benadering wordt toegepast in de drie casussen.

Belangrijkste conclusies

De omgevingsmanager in de ‘Ruimte voor de Rivier’-casus heeft laten zien dat het inzetten van een bemiddelaar cruciaal is bij het succesvol navigeren van complexe beleidsprocessen. Als ‘policy broker’ speelde de omgevingsmanager een essentiële rol in communicatie, compromissen vinden en het opbouwen van stabiliteit en vertrouwen.

De casestudy van ‘Brainport Eindhoven’ benadrukt andere succesfactoren, voornamelijk gefocust op de samenwerking tussen actoren. Vertrouwen en vrijheid in de uitvoering, een standvastige focus op de lange termijn, de faciliterende overheid en het blijven bij de eigen kerncompetenties zijn algemene lessen die andere samenwerkingsverbanden en regio’s kunnen inspireren in het streven naar succesvolle ontwikkeling.

Belangrijke lessen uit de casestudy van de ‘Zorg- en Veiligheidshuizen’ zijn onder andere het belang van samenwerking, het delen van kennis en informatie, een persoonsgerichte aanpak en het vermogen om zich aan te passen. Deze lessen benadrukken het belang van een geïntegreerde benadering, effectieve communicatie, maatwerk en flexibiliteit in samenwerkingsverbanden.

Aanbevelingen en tips

Het rapport biedt een analyse van drie succesvolle cases en moedigt de lezer aan om dit te gebruiken als een springplank voor meer positieve analyses en om een fundament van succes verder te ontwikkelen.