Ga naar de inhoud
Staat van de Uitvoering

Organisatie­cultuur en wendbaar­heid

Lees de onderzoeken

Voor een goede dienstverlening zijn organisaties nodig die snel kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. Knelpunten op de arbeidsmarkt zijn hier bijvoorbeeld een mogelijke belemmering in. Daarnaast vraagt het om een organisatiecultuur waarin mensen elkaar kunnen aanspreken, of als dat nodig is, elkaar tegenspreken. Onderzoeken binnen dit thema zijn erop gericht een helder beeld te krijgen van de cultuur en de wendbaarheid van de uitvoeringsorganisaties.

Onderzoeken binnen dit thema

Werkonderzoek
December 2022

Werkonderzoek

Op basis van het Werkonderzoek zijn 5 artikelen geschreven voor de Staat vd Uitvoering die een beeld geven van organisatiecultuur publieke sector, integriteit & veiligheidsbeleving, kwaliteit van management & ondersteunende diensten. 
Thema
Organisatie­cultuur en wendbaar­heid
Onderzoeks­instantie
ICTU, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht
Data-ethiek in uitvoering
juni 2022

Data-ethiek in uitvoering

Met welke ethische vraagstukken en dilemma’s hebben uitvoeringsorganisaties te maken als het gaat om de inzet van informatietechnologie? En hoe gaat de organisaties om met data-ethiek? 
Thema
Organisatie­cultuur en wendbaar­heid
Onderzoeks­instantie
Expertisecentrum Data-Ethiek
Vernieuwing in de uitvoering
Juni 2022

Vernieuwing in de uitvoering

Hoe komt vernieuwing in de uitvoering tot stand? Medewerkers en bestuurders van uitvoeringsorganisaties geven samen antwoord op kritieke vragen over waar het in hun organisaties knelt als het gaat om hun innovatiekracht. 
Thema
Organisatie­cultuur en wendbaar­heid
Onderzoeks­instantie
Haagse Beek Organisatieadvies
Financiële sturing van uitvoerings­organisaties
Juni 2022

Financiële sturing van uitvoerings­organisaties

Ondersteunt de wijze van bekostiging van uitvoeringsorganisaties de slagkracht, effectiviteit en efficiency? Welke verbeteringen zijn wenselijk? Een analyse van de productie, rol van investeringen en financiering van de productiecapaciteit. 
Thema
Organisatie­cultuur en wendbaar­heid
Onderzoeks­instantie
Radboud Universiteit
Onderzoeks- en leertraject ‘De staat van de IT’
Oktober 2022

Onderzoeks- en leertraject ‘De staat van de IT’

Hoe wendbaar en datavolwassen zijn uitvoeringsorganisaties? Dat is de kernvraag in het onderzoek naar ‘De staat van de IT’. 
Thema
Organisatie­cultuur en wendbaar­heid
Onderzoeks­instantie
CIO-netwerk Manifestgroep, ICTU
De arbeidsmarkt­positie van 38 uitvoerings­organisaties
Juni 2022

De arbeidsmarkt­positie van 38 uitvoerings­organisaties

Publieke dienstverleners moeten over voldoende en goed geschoold personeel beschikken. De Intelligence Group doet onderzoek naar arbeidsmarktknelpunten, de arbeidsmarktpositie en verbetermogelijkheden voor uitvoeringsorganisaties. 
Thema
Organisatie­cultuur en wendbaar­heid
Onderzoeks­instantie
Intelligence Group
Innovatie Barometer Overheid
April 2022

Innovatie Barometer Overheid

Wat is de stand van zaken rond het innovatievermogen van uitvoeringsorganisaties? En hoe kan onderlinge samenwerking innovatie versterken? Een analyse van de eerste Nederlandse Innovatie Barometer van 2021. 
Thema
Organisatie­cultuur en wendbaar­heid
Onderzoeks­instantie
ICTU