Ga naar de inhoud
Staat van de Uitvoering
22 april 2024

Aanbieding Staat van de Uitvoering 2024 op 9 september

De Staat van de Uitvoering 2024 wordt dit jaar niet vóór, maar na het zomerreces aangeboden aan de Tweede Kamer. Het nieuwe aanbiedingsmoment is maandag 9 september 2024.

De stuurgroep vindt het belangrijk dat de Staat van de Uitvoering 2024 voldoende aandacht krijgt en niet ondersneeuwt in de waan van de dag. Bij voorkeur wordt de Staat van de Uitvoering direct opgepakt vanuit de politiek. De nieuwe aanbiedingsdatum is daarom bewust gekozen vlak voor de start van het nieuwe parlementaire jaar.

Bovendien streven we naar intense samenwerking en afstemming met anderen om de boodschap vanuit de publieke dienstverleners meer kracht mee te geven. Om die reden grijpen we de originele aanbiedingsdatum van donderdag 20 juni aan voor een duidingssessie voor de Staat ‘24.

De planning ziet er daarmee als volgt uit:

  • 18 april: Expertsessie, waarin we de boodschap van de Staat ’24 hebben besproken met een diverse groep van experts.
  • 25 april: Reflectiesessie, waarin vertegenwoordigers van beleid en uitvoering worden uitgenodigd om te reflecteren op de boodschap.
  • 20 juni: Duidingssessie, waarin bestuurders vanuit uitvoering en beleid met elkaar in gesprek gaan over de betekenis van conclusies uit de Staat ’24.
  • 9 september: Aanbieding van de Staat ’24 aan de Tweede Kamer.