Ga naar de inhoud

Onderzoeken Staat van de Uitvoering

Ervaren kwaliteit overheids­dienstverlening door burgers en ondernemers (2)
Juli 2022

Ervaren kwaliteit overheids­dienstverlening door burgers en ondernemers (2)

Dit betreft een aanvullende meting onder digitaal en bureaucratisch minder vaardigen en/of laaggeletterden naar de manier waarop de kwaliteit van overheidsdienstverlening wordt ervaren. 
Thema
Dienst­verlening en beleids­impact
Onderzoeks­instantie
Kantar
Internationale casusvergelijking sociale­zekerheids­schandaal
November 2022

Internationale casusvergelijking sociale­zekerheids­schandaal

Een vergelijking van de Nederlandse toeslagenaffaire met opvallend vergelijkbare casussen in Australië en Noorwegen Het bevat lessen om kans op systeemfalen en tunnelvisie te verkleinen.
Thema
Governance en informatie­voorziening
Onderzoeks­instantie
ICTU
Basismonitor uitvoerings­organisaties – Overheid op afstand
Juli 2022

Basismonitor uitvoerings­organisaties – Overheid op afstand

In hoeverre zijn overheidsorganisaties op afstand responsief aan de samenleving? In dit periodiek terugkerende onderzoek wordt dit in kaart gebracht. 
Thema
Focus in de keten
Onderzoeks­instantie
Universiteit Leiden
Leren van evalueren: een onderzoek naar ZBO-evaluaties
April 2022

Leren van evalueren: een onderzoek naar ZBO-evaluaties

In 2021 constateerde een parlementaire onderzoekscommissie van de Eerste Kamer dat slechts van de ZBO’s 30% ooit was geëvalueerd en zeker niet elke vijf jaar. Nu wordt onderzocht of inmiddels meer en beter wordt geëvalueerd.
Thema
Governance en informatie­voorziening
Onderzoeks­instantie
Erasmus Universiteit Rotterdam, ICTU
Online Burger­recensies van Publieke Diensten
Juni 2022

Online Burger­recensies van Publieke Diensten

Onderzoek naar reviews van burgers (onder andere aantallen, scores en spreiding) over de dienstverlening van overheidsorganisaties op webfora; met name Google reviews en Facebook business pages. 
Thema
Dienst­verlening en beleids­impact
Onderzoeks­instantie
KU Leuven Instituut voor de Overheid
Denkhulp maatwerk voor beleidsmakers
Juli 2022

Denkhulp maatwerk voor beleidsmakers

Het doel van dit project is om meer inzicht te krijgen in de huidige praktijk van het moment waarop publieke organisaties besluiten tot vormen van maatwerk. Met de inzichten worden ‘denkhulpen’ ontwikkeld.
Thema
Dienst­verlening en beleids­impact
Onderzoeks­instantie
Argumentenfabriek
Innovatie Barometer Overheid
April 2022

Innovatie Barometer Overheid

Wat is de stand van zaken rond het innovatievermogen van uitvoeringsorganisaties? En hoe kan onderlinge samenwerking innovatie versterken? Een analyse van de eerste Nederlandse Innovatie Barometer van 2021. 
Thema
Organisatie­cultuur en wendbaar­heid
Onderzoeks­instantie
ICTU
Analyse van de achtergronden van medewerkers van de eigenaars­advisering
Augustus 2022

Analyse van de achtergronden van medewerkers van de eigenaars­advisering

Dit betreft een analyse van de functie en achtergronden van medewerkers die werkzaam zijn op het gebied van eigenaarsadvisering; de mensen die bij verschillende ministeries adviseren over hoe beleid geïmplementeerd wordt. 
Thema
Governance en informatie­voorziening
Onderzoeks­instantie
Erasmus Universiteit Rotterdam, ICTU
Staat van de uitvoerings­verantwoording
Juni 2022

Staat van de uitvoerings­verantwoording

De inzet van deze studie is om in beeld te brengen wat de staat is van verticale en horizontale verantwoording in de uitvoering en wat die kan bijdragen aan (zelf)reflectie. 
Thema
Governance en informatie­voorziening
Onderzoeks­instantie
Universiteit Utrecht
Leren van beleids- en uitvoerings­successen – ‘Zo kan het dus ook’
Juli 2022

Leren van beleids- en uitvoerings­successen – ‘Zo kan het dus ook’

Een systematisch onderzoek naar de werkzame bestanddelen van cases van succesvol bestuur. Denk aan beleidstrajecten, programma’s en projecten, hervormingen, innovatieprocessen en samenwerkingsverbanden. 
Thema
Focus in de keten
Onderzoeks­instantie
Universiteit Utrecht, USBO