Ga naar de inhoud

Onderzoeken Staat van de Uitvoering

Emancipatie van de uitvoering
April 2023

Emancipatie van de uitvoering

Een paper over de emancipatie van de uitvoering in de periode 1980-2021. Het gaat in op het Nederlandse bestuurskundig denken over de uitvoering in relatie tot beleid, politiek en samenleving.  De paper bevat ook lessen uit andere landen.
Thema
Governance en informatie­voorziening
Onderzoeks­instantie
CAOP
Internationaal vergelijkend onderzoek naar relatie politiek, beleid en uitvoering in andere landen
December 2022

Internationaal vergelijkend onderzoek naar relatie politiek, beleid en uitvoering in andere landen

Een paper op basis van een eerdere inventarisatie van de stand van zaken van de uitvoering in relatie tot de politiek, beleid en de samenleving. De inventarisatie is gedaan in vijf landen met een andere politiek-bestuurlijke traditie.
Thema
Governance en informatie­voorziening
Onderzoeks­instantie
CAOP
Financiële sturing van uitvoerings­organisaties
Juni 2022

Financiële sturing van uitvoerings­organisaties

Ondersteunt de wijze van bekostiging van uitvoeringsorganisaties de slagkracht, effectiviteit en efficiency? Welke verbeteringen zijn wenselijk? Een analyse van de productie, rol van investeringen en financiering van de productiecapaciteit. 
Thema
Organisatie­cultuur en wendbaar­heid
Onderzoeks­instantie
Radboud Universiteit
Onderzoeks- en leertraject ‘De staat van de IT’
Oktober 2022

Onderzoeks- en leertraject ‘De staat van de IT’

Hoe wendbaar en datavolwassen zijn uitvoeringsorganisaties? Dat is de kernvraag in het onderzoek naar ‘De staat van de IT’. 
Thema
Organisatie­cultuur en wendbaar­heid
Onderzoeks­instantie
CIO-netwerk Manifestgroep, ICTU
De arbeidsmarkt­positie van 38 uitvoerings­organisaties
Juni 2022

De arbeidsmarkt­positie van 38 uitvoerings­organisaties

Publieke dienstverleners moeten over voldoende en goed geschoold personeel beschikken. De Intelligence Group doet onderzoek naar arbeidsmarktknelpunten, de arbeidsmarktpositie en verbetermogelijkheden voor uitvoeringsorganisaties. 
Thema
Organisatie­cultuur en wendbaar­heid
Onderzoeks­instantie
Intelligence Group
Innovatie Barometer Overheid
April 2022

Innovatie Barometer Overheid

Wat is de stand van zaken rond het innovatievermogen van uitvoeringsorganisaties? En hoe kan onderlinge samenwerking innovatie versterken? Een analyse van de eerste Nederlandse Innovatie Barometer van 2021. 
Thema
Organisatie­cultuur en wendbaar­heid
Onderzoeks­instantie
ICTU
Werkonderzoek
Oktober 2022

Werkonderzoek

Elke 3 jaar wordt onderzoek gedaan naar werkaantrekkelijkheid bij de overheid. Voor de Staat van de Uitvoering doen wetenschappers aanvullende analyses over verschillende thema’s die relevant zijn voor uitvoeringsorganisaties.  
Thema
Organisatie­cultuur en wendbaar­heid
Onderzoeks­instantie
CBS, ICTU
Leren van beleids- en uitvoerings­successen – ‘Zo kan het dus ook’
Juli 2022

Leren van beleids- en uitvoerings­successen – ‘Zo kan het dus ook’

Een systematisch onderzoek naar de werkzame bestanddelen van cases van succesvol bestuur. Denk aan beleidstrajecten, programma’s en projecten, hervormingen, innovatieprocessen en samenwerkingsverbanden. 
Thema
Focus in de keten
Onderzoeks­instantie
Universiteit Utrecht, USBO
Trendanalyse: Uitvoerings­organisaties in het nieuws
April 2022

Trendanalyse: Uitvoerings­organisaties in het nieuws

Een analyse waarmee inzicht wordt verkregen in de ontwikkeling van berichten over uitvoering in de media door de jaren heen.
Thema
Focus in de keten
Onderzoeks­instantie
LJS Nieuwsmonitor & Taalstrategie
Basismonitor uitvoerings­organisaties – Overheid op afstand
Juli 2022

Basismonitor uitvoerings­organisaties – Overheid op afstand

In hoeverre zijn overheidsorganisaties op afstand responsief aan de samenleving? In dit periodiek terugkerende onderzoek wordt dit in kaart gebracht. 
Thema
Focus in de keten
Onderzoeks­instantie
Universiteit Leiden