Ga naar de inhoud

Onderzoeken Staat van de Uitvoering

Loyale tegenspraak in het hier en nu
April 2023

Loyale tegenspraak in het hier en nu

Er zijn drie factoren die loyale tegenspraak mogelijk belemmeren. In dit onderzoek worden deze factoren voor de Nederlandse context verkend. En wordt bekeken wat er nodig is om belemmeringen te minimaliseren.
Thema
Focus in de keten
Onderzoeks­instantie
CAOP
Loyale tegenspraak in internationaal en historisch perspectief
April 2023

Loyale tegenspraak in internationaal en historisch perspectief

Voor dieper inzicht in waarom loyale tegenspraak onder druk lijkt te staan en hoe het geborgd kan worden, wordt onderzoek uitgevoerd vanuit een internationaal en historisch comparatief perspectief. 
Thema
Focus in de keten
Onderzoeks­instantie
CAOP
Schakelen tussen beleid en uitvoering
Juni 2024

Schakelen tussen beleid en uitvoering

Aan de hand van enkele concrete beleidscasussen wordt in beeld gebracht hoe complexe wet- en regelgeving in de praktijk wordt uitgevoerd. Ook is er aandacht voor de wijze waarop deze regelgeving tot stand is gekomen.
Thema
Focus in de keten
Onderzoeks­instantie
CAOP
De top kijkt vooruit
Oktober 2022

De top kijkt vooruit

Dit project schetst een beeld van de leefwereld van uitvoeringsmanagers. Het moet leiden tot een gelaagd beeld van de aard van leidinggeven dat verder reikt dan een losse serie portretten. 
Thema
Focus in de keten
Onderzoeks­instantie
Universiteit Leiden
Productiviteits­analyse dienstverleners
April 2022

Productiviteits­analyse dienstverleners

Productiviteitsonderzoeken uit de periode 2017-2021 zijn onderworpen aan een verdiepende analyse. Om zo de productiviteitsontwikkelingen in de publieke dienstverlening in beeld te brengen, te monitoren en te duiden.
Thema
Dienst­verlening en beleids­impact
Onderzoeks­instantie
IPSE Studies
Onderzoek burger­perspectief op uitvoering
Juli 2022

Onderzoek burger­perspectief op uitvoering

Hoe oordelen burgers over de uitvoering en welke factoren beïnvloeden hun oordeel? Deze studie bundelt bestaand burgeronderzoek (klantenonderzoek) van de afgelopen vijf jaar hierover. 
Thema
Dienst­verlening en beleids­impact
Onderzoeks­instantie
TIAS, Tilburg University
Digitale kooi en stelsel­kwaliteiten
September 2022

Digitale kooi en stelsel­kwaliteiten

 Een onderzoek naar de wijze waarop burgers in de knel kunnen komen door het functioneren van het uitvoeringssysteem. Dit onderzoek omvat ook een internationaal vergelijkend perspectief.
Thema
Dienst­verlening en beleids­impact
Onderzoeks­instantie
Kafkabrigade
Maatwerk als standaard
Juni 2022

Maatwerk als standaard

In dit onderzoek wordt ingegaan op de dilemma’s die maatwerk met zich meebrengt voor de uitvoering en de (destructieve) dynamieken die deze dilemma’s oproepen. 
Thema
Dienst­verlening en beleids­impact
Onderzoeks­instantie
NSOB
Denkhulp maatwerk voor beleidsmakers
Juli 2022

Denkhulp maatwerk voor beleidsmakers

Het doel van dit project is om meer inzicht te krijgen in de huidige praktijk van het moment waarop publieke organisaties besluiten tot vormen van maatwerk. Met de inzichten worden ‘denkhulpen’ ontwikkeld.
Thema
Dienst­verlening en beleids­impact
Onderzoeks­instantie
Argumentenfabriek
Onderzoek klantvriendelijke dienstverlenings­concepten
Juni 2022

Onderzoek klantvriendelijke dienstverlenings­concepten

Een eerste verkenning naar klantgerichtheid van dienstverleningsconcepten in de uitvoering. Hoe klantgericht zijn ze? Wat zijn de belangrijkste (maatschappelijke) trends en ontwikkelingen? En wat betekent dit?
Thema
Dienst­verlening en beleids­impact
Onderzoeks­instantie
Freshmark