Ga naar de inhoud

Onderzoeken Staat van de Uitvoering

Trendanalyse: Uitvoerings­organisaties in het nieuws
April 2022

Trendanalyse: Uitvoerings­organisaties in het nieuws

Een analyse waarmee inzicht wordt verkregen in de ontwikkeling van berichten over uitvoering in de media door de jaren heen.
Thema
Focus in de keten
Onderzoeks­instantie
LJS Nieuwsmonitor & Taalstrategie
Productiviteits­analyse dienstverleners
April 2022

Productiviteits­analyse dienstverleners

Productiviteitsonderzoeken uit de periode 2017-2021 zijn onderworpen aan een verdiepende analyse. Om zo de productiviteitsontwikkelingen in de publieke dienstverlening in beeld te brengen, te monitoren en te duiden.
Thema
Dienst­verlening en beleids­impact
Onderzoeks­instantie
IPSE Studies
Maatwerk als standaard
Juni 2022

Maatwerk als standaard

In dit onderzoek wordt ingegaan op de dilemma’s die maatwerk met zich meebrengt voor de uitvoering en de (destructieve) dynamieken die deze dilemma’s oproepen. 
Thema
Dienst­verlening en beleids­impact
Onderzoeks­instantie
NSOB
De arbeidsmarkt­positie van 38 uitvoerings­organisaties
Juni 2022

De arbeidsmarkt­positie van 38 uitvoerings­organisaties

Publieke dienstverleners moeten over voldoende en goed geschoold personeel beschikken. De Intelligence Group doet onderzoek naar arbeidsmarktknelpunten, de arbeidsmarktpositie en verbetermogelijkheden voor uitvoeringsorganisaties. 
Thema
Organisatie­cultuur en wendbaar­heid
Onderzoeks­instantie
Intelligence Group
Onderzoek klantvriendelijke dienstverlenings­concepten
Juni 2022

Onderzoek klantvriendelijke dienstverlenings­concepten

Een eerste verkenning naar klantgerichtheid van dienstverleningsconcepten in de uitvoering. Hoe klantgericht zijn ze? Wat zijn de belangrijkste (maatschappelijke) trends en ontwikkelingen? En wat betekent dit?
Thema
Dienst­verlening en beleids­impact
Onderzoeks­instantie
Freshmark
Ervaringen met het geven van feedback en het indienen van klachten bij de overheid
Juni 2022

Ervaringen met het geven van feedback en het indienen van klachten bij de overheid

Dit betreft een verkennend onderzoek naar de wijze waarop in de uitvoering wordt omgegaan met klachten, bezwaren, beroepsprocedures en feedback van klanten en wat hiervan geleerd kan worden. 
Thema
Dienst­verlening en beleids­impact
Onderzoeks­instantie
Kantar
Kwalitatieve analyse jaarstukken uitvoerings­organisaties
Juni 2022

Kwalitatieve analyse jaarstukken uitvoerings­organisaties

Een kwalitatieve analyse van de jaarstukken van een groot aantal uitvoeringsorganisaties. Het biedt inzicht in de kwaliteit van de stukken en bevat aanbevelingen. 
Thema
Governance en informatie­voorziening
Onderzoeks- en leertraject ‘De staat van de IT’
Oktober 2022

Onderzoeks- en leertraject ‘De staat van de IT’

Hoe wendbaar en datavolwassen zijn uitvoeringsorganisaties? Dat is de kernvraag in het onderzoek naar ‘De staat van de IT’. 
Thema
Organisatie­cultuur en wendbaar­heid
Onderzoeks­instantie
CIO-netwerk Manifestgroep, ICTU
Schakelen tussen beleid en uitvoering
Juni 2024

Schakelen tussen beleid en uitvoering

Aan de hand van enkele concrete beleidscasussen wordt in beeld gebracht hoe complexe wet- en regelgeving in de praktijk wordt uitgevoerd. Ook is er aandacht voor de wijze waarop deze regelgeving tot stand is gekomen.
Thema
Focus in de keten
Onderzoeks­instantie
CAOP
Loyale tegenspraak in internationaal en historisch perspectief
April 2023

Loyale tegenspraak in internationaal en historisch perspectief

Voor dieper inzicht in waarom loyale tegenspraak onder druk lijkt te staan en hoe het geborgd kan worden, wordt onderzoek uitgevoerd vanuit een internationaal en historisch comparatief perspectief. 
Thema
Focus in de keten
Onderzoeks­instantie
CAOP