Ga naar de inhoud
Staat van de Uitvoering

Onderzoeken Staat van de Uitvoering

Innovatie Barometer Overheid
April 2022

Innovatie Barometer Overheid

Wat is de stand van zaken rond het innovatievermogen van uitvoeringsorganisaties? En hoe kan onderlinge samenwerking innovatie versterken? Een analyse van de eerste Nederlandse Innovatie Barometer van 2021. 
Thema
Organisatie­cultuur en wendbaar­heid
Onderzoeks­instantie
ICTU
Analyse van de achtergronden van medewerkers van de eigenaars­advisering
Augustus 2022

Analyse van de achtergronden van medewerkers van de eigenaars­advisering

Dit betreft een analyse van de functie en achtergronden van medewerkers die werkzaam zijn op het gebied van eigenaarsadvisering; de mensen die bij verschillende ministeries adviseren over hoe beleid geïmplementeerd wordt. 
Thema
Governance en informatie­voorziening
Onderzoeks­instantie
Erasmus Universiteit Rotterdam, ICTU
Staat van de uitvoerings­verantwoording
Juni 2022

Staat van de uitvoerings­verantwoording

De inzet van deze studie is om in beeld te brengen wat de staat is van verticale en horizontale verantwoording in de uitvoering en wat die kan bijdragen aan (zelf)reflectie. 
Thema
Governance en informatie­voorziening
Onderzoeks­instantie
Universiteit Utrecht
Leren van beleids- en uitvoerings­successen – ‘Zo kan het dus ook’
Juli 2022

Leren van beleids- en uitvoerings­successen – ‘Zo kan het dus ook’

Een systematisch onderzoek naar de werkzame bestanddelen van cases van succesvol bestuur. Denk aan beleidstrajecten, programma’s en projecten, hervormingen, innovatieprocessen en samenwerkingsverbanden. 
Thema
Focus in de keten
Onderzoeks­instantie
Universiteit Utrecht, USBO
Trendanalyse: Uitvoerings­organisaties in het nieuws
April 2022

Trendanalyse: Uitvoerings­organisaties in het nieuws

Een analyse waarmee inzicht wordt verkregen in de ontwikkeling van berichten over uitvoering in de media door de jaren heen.
Thema
Focus in de keten
Onderzoeks­instantie
LJS Nieuwsmonitor & Taalstrategie
Productiviteits­analyse dienstverleners
April 2022

Productiviteits­analyse dienstverleners

Productiviteitsonderzoeken uit de periode 2017-2021 zijn onderworpen aan een verdiepende analyse. Om zo de productiviteitsontwikkelingen in de publieke dienstverlening in beeld te brengen, te monitoren en te duiden.
Thema
Dienst­verlening en beleids­impact
Onderzoeks­instantie
IPSE Studies
Maatwerk als standaard
Juni 2022

Maatwerk als standaard

In dit onderzoek wordt ingegaan op de dilemma’s die maatwerk met zich meebrengt voor de uitvoering en de (destructieve) dynamieken die deze dilemma’s oproepen. 
Thema
Dienst­verlening en beleids­impact
Onderzoeks­instantie
NSOB
De arbeidsmarkt­positie van 38 uitvoerings­organisaties
Juni 2022

De arbeidsmarkt­positie van 38 uitvoerings­organisaties

Publieke dienstverleners moeten over voldoende en goed geschoold personeel beschikken. De Intelligence Group doet onderzoek naar arbeidsmarktknelpunten, de arbeidsmarktpositie en verbetermogelijkheden voor uitvoeringsorganisaties. 
Thema
Organisatie­cultuur en wendbaar­heid
Onderzoeks­instantie
Intelligence Group
Onderzoek klantvriendelijke dienstverlenings­concepten
Juni 2022

Onderzoek klantvriendelijke dienstverlenings­concepten

Een eerste verkenning naar klantgerichtheid van dienstverleningsconcepten in de uitvoering. Hoe klantgericht zijn ze? Wat zijn de belangrijkste (maatschappelijke) trends en ontwikkelingen? En wat betekent dit?
Thema
Dienst­verlening en beleids­impact
Onderzoeks­instantie
Freshmark
Ervaringen met het geven van feedback en het indienen van klachten bij de overheid
Juni 2022

Ervaringen met het geven van feedback en het indienen van klachten bij de overheid

Dit betreft een verkennend onderzoek naar de wijze waarop in de uitvoering wordt omgegaan met klachten, bezwaren, beroepsprocedures en feedback van klanten en wat hiervan geleerd kan worden. 
Thema
Dienst­verlening en beleids­impact
Onderzoeks­instantie
Kantar